מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $700     $1,000 11     $5,000     לא נמכר 21     $400     לא נמכר 31     $1,000     $1,900
2     $300     $600 12     $800     $1,500 22     $300     $600 32     $400     $500
3     $400     $850 13     $500     $650 23     $300     $380 33     $600     $800
4     $1,000     $3,400 14     $700     $700 24     $300     $300 34     $500     $800
5     $300     $700 15     $1,000     לא נמכר 25     $300     $320 35     $1,500     $3,200
6     $500     לא נמכר 16     $1,000     לא נמכר 26     $400     $650 36     $700     לא נמכר
7     $300     $460 17     $500     $500 27     $500     $1,200 37     $300     $850
8     $500     $1,100 18     $3,500     $4,000 28     $300     $320 38     $800     $900
9     $500     $1,200 19     $500     $1,200 29     $3,500     $3,500 39     $500     $500
10     $300     $300 20     $1,200     לא נמכר 30     $2,000     $2,400 40     $600     $600