מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

הגדה של פסח, עם פירוש מעשה ה' - פיורדא, תקי"ד - הסכמת ה"פני יהושע"

פתיחה: $300
נמכר ב: $375
כולל עמלת קונה
הגדה של פסח, עם פירוש מעשה ה', לרבי אליעזר אשכנזי. פיורדא, דפוס חיים בן צבי הירש, [תקי"ד 1754].
בראש ההגדה הסכמת הגאון רבי יעקב יושע בעל ה"פני יהושע", מחודש שבט תקי"ד, שניתנה למהדורה זו - למו"ל רבי נתנאל ב"ר זעליגמן, "אחד מיושבי ביה"מ שבק"ק מנהיים". בראש ההסכמה מאריך הפני יהושע בשבחו של מחבר הפירוש, רבי אליעזר אשכנזי: "ונהירנא כד הוינא טליא ושמע אוזן שמעתי מאשר אבותינו ספרו לנו שהיו מפליגים תמיד בשבח מעלות ומדותו של הגאון הנ"ל...".
[1], כג דף. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. בלאי וקרעים בשולי הדפים. קרע חסר בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת, משוקם בהדבקת נייר. חתימה ורישומים. מספר הגהות קצרות. כריכה מקורית, פגומה.
יערי 137; אוצר ההגדות 213.
סידורים ותפילות
סידורים ותפילות