מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

סידור "דרך ישרה" - נירנברג, תקכ"ח

פתיחה: $300
נמכר ב: $875
כולל עמלת קונה
"סדר תפלה דרך ישרה", נוסח ומנהג אשכנז ופולין, תפלות לימות החול, שבת, מועדים וימים נוראים, סליחות ופיוטים, הלכות ומנהגים, תרגום ופירוש התפלות וההלכות ליידיש, עם ספר תהלים ומעמדות, וסדר תחינות לנשים, מאת רבי יחיאל מיכל סג"ל עפשטיין (מחבר הספר "קיצור של"ה"). נירנברג, תקכ"ח [1768].
שני שערים בראש הספר, הראשון מאויר. שער נפרד לספר תהלים ושער נוסף לסדר תחינות. בשער הראשון: "כמו שנדפס באמשטרדם", ובשער השני: "נדפס... בנ"ב באותיות אמשטרדם". בשניהם הובלטה המילה "אמשטרדם".
הסידור "דרך ישרה" מאת רבי יחיאל מיכל סגל עפשטיין נדפס לראשונה בפרנקפורט דמיין בשנת תנ"ז. סידור זה זכה לפופולריות רבה ונדפס במספר מהדורות בזה אחר זה. לפנינו המהדורה השביעית של הסידור, שבה נוספו כמה הוספות, ובפרט, כפי שנכתב בשער השני: "הסליחות והתחינות שאומרים בכל ערב ר"ח הנקרא יום כפור קטן כדי לזכות את הרבים".
[4], לב, כט-צו, צג-צד, צג-צו, צג-צו, צג-קו, קט-קצג, א-יח, יז-צו, א-ו; קב, [1]; [1], יב דף (הספירה הראשונה משובשת). 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה. בלאי קל. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. קרעים וקרעים חסרים במספר דפים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. בשני דפים הדבקת נייר שקוף לשיקום. פגיעה במסגרת השער המאויר כתוצאה מחיתוך השוליים. חיתוך שוליים עם פגיעה בטקסט במספר דפים נוספים. כריכת עור, עם אבזמי עור ומתכת (הכריכה והאבזמים שוחזרו בחלקם).
סידורים ותפילות
סידורים ותפילות