מכירה 84 - היסטוריה, תרבות ואמנות יהודית וישראלית

כולל: פריטים מעזבון רות דיין, עבודות אמנות מעשה ידי ה-Old Masters, אמנות ישראלית ונומיסמטיקה

21.12.2021

מכירה מקוונת 34 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום הולדתו של הוד כ"ק אדמו"ר מרנא ורבנא שלום דובער שניאורסון - האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש - יום ב' לפרשת חיי שרה כ' מרחשון תרכ"א

26.10.2021

מכירה מקוונת 33, חלק ב' - יודאיקה

ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים

12.10.2021

מכירה מקוונת 33, חלק א' - יודאיקה

ספרים עתיקים, דפוסי המזרח ודפוסי ירושלים, מכתבים וכתבי יד

11.10.2021