Sale main image

מכירה מקוונת 39 - יודאיקה

ספרים עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, דפוסי המזרח וירושלים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים

21.6.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 38 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום הבהיר י"א ניסן - 120 שנה להולדת הרבי מליובאוויטש

5.4.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 37 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום הבהיר כ"ב שבט - יום ההסתלקות של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא שניאורסון, בת האדמו"ר הריי"ץ ואשת הרבי מליובאוויטש

1.2.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 36 - יודאיקה

ספרים עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, דפוסי המזרח וירושלים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים

18.12022
Sale main image

מכירה 84 - היסטוריה, תרבות ואמנות יהודית וישראלית

כולל: פריטים מעזבון רות דיין, עבודות אמנות מעשה ידי ה-Old Masters, אמנות ישראלית ונומיסמטיקה

21.12.2021
Sale main image

מכירה מקוונת 34 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום הולדתו של הוד כ"ק אדמו"ר מרנא ורבנא שלום דובער שניאורסון - האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש - יום ב' לפרשת חיי שרה כ' מרחשון תרכ"א

26.10.2021