Sale main image

מכירה מקוונת 41

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל השנה החדשה ולרגל היום הקדוש והבהיר ח"י אלול - היום בו נולדו המאורות הגדולים הבעש"ט והאדמו"ר הזקן בעל התניא

13.9.2022
Sale main image

מכירה 87 - היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

כולל: מתווים לעבודות מאת זאב רבן ופריטי בצלאל, ספרי ילדים מאוירים, ספרי אוונגרד עיתוני לאדינו, ועוד

19.7.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 40 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז של רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש

12.7.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 39 - יודאיקה

ספרים עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, דפוסי המזרח וירושלים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים

21.6.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 38 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום הבהיר י"א ניסן - 120 שנה להולדת הרבי מליובאוויטש

5.4.2022
Sale main image

מכירה מקוונת 37 - חב"ד

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום הבהיר כ"ב שבט - יום ההסתלקות של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא שניאורסון, בת האדמו"ר הריי"ץ ואשת הרבי מליובאוויטש

1.2.2022