מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

שו"ת רבנו נסים (הר"ן) - רומא, ש"ה-ש"ו - מהדורה ראשונה

פתיחה: $300
נמכר ב: $1,063
כולל עמלת קונה
ספר שאלות ותשובות הרב הגדול הגאון רבנו נסים גירונדי. רומי רבתי [רומא], דפוס יצחק דלטאש, בנימין מארניינו ואנטוניאו בלאדאו, ש"ה-ש"ו [1545-1546].
המהדורה הראשונה של שו"ת הר"ן, שנדפסה על פי כתב-יד יחיד ["כאשר מצאנו בספר ההעתק שהיה יחיד בעולמו"].
בספר נדפסו הגהות מאת רבי יצחק דלטאש. כמה מהן פותחות בראשי התיבות "אי"ל" [=אמר יצחק לאטאש]. שאלה ב' נמצאה בכתב היד ללא תשובה ורבי יצחק דלטאש כתב לה תשובה בעצמו.
בקולופון (עמ' קעב): "רוח הש' נסי נוססה בי אשר ראיתי תשובות הגאון רבנו נסים... מתנוססות מן העפר אשר הושלכו שם, מתנשאות עד שמי מרומים במעשה הדפוס הזה...".
בכל עמוד בספר 33 שורות, כל שורה עשירית סומנה באות (י, כ, ל).
עותק חסר. קעג, [14] עמ'. חסרים [10] דפים (עמ' 12-11, 33-17), מתוך [33] עמ' של "מראה המקום" בסוף הספר. 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרע קטן עם פגיעה קלה בטקסט באחד מהדפים. קמטים. מחיקות צנזורה (דהויות). רישומים בכתב-יד. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה.
דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'
דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'