מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר אבן בוחן - נאפולי, רמ"ט 1489 - אינקונבולה - עותק חלקי

פתיחה: $3,500
נמכר ב: $4,375
כולל עמלת קונה
ספר אבן בוחן, ענייני מוסר, מאת רבי קלונימוס בן קלונימוס (רבינו קלונימוס הזקן). [נאפולי, דפוס יוסף בן יעקב אשכנזי, סוף אלול רמ"ט 1489]. מהדורה ראשונה. דפוס ערש (אינקונבולה).
עותק חלקי.
המדפיס, יוסף בן יעקב אשכנזי גונצנהוזר [כלומר מגונצנהויזן שבבוואריה], היה מחלוצי המדפיסים היהודים, ופעל באיטליה בתקופת ערש הדפוס. יוסף אשכנזי פעל לצדם של בני משפחת שונצינו, שהדפיסו באותה עת בערים שונות באיטליה. את דפוסו הקים יוסף אשכנזי בנאפולי בסביבות שנת רמ"ז, ובשנת ר"ן נפטר. החל משנת ר"ן החל לפעול בנאפולי גם בית דפוסם של משפחת שונצינו (על ידי יהושע שלמה שונצינו). במקביל, המשיך בית הדפוס של יוסף אשכנזי להתקיים עוד כשנתיים, על ידי בנו עזריאל, עד שנת רנ"ב (שנת הגירוש מספרד) - אז נסגרו בתי הדפוס של אשכנזי ושונצינו. בבית דפוסו של יוסף אשכנזי נדפסו כ-15 כותרים עבריים בלבד. העורך והמגיה של הספר שלפנינו היה ר' יום טוב בן פרץ (בונפוי) צרפתי.
בעותקים הראשונים של מהדורה זו נפלה טעות בהדפסה והעמודים שבדפים [32-33] נדפסו שלא כסדרם (הסדר הנכון הוא 33ב, 32ב, 33א, 32א). לאחר מכן תוקנה הטעות ובשאר העותקים הודפסו הדפים בסדר הנכון. בדפים המתוקנים מופיע סְדָר שונה, תוקנו מספר טעויות, ונעשה שימוש באותיות ה' ור' מורחבות (ראה: שמעון יקירסון, קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, כרך א', ניו יורק וירושלים תשס"ד, עמ' 236-241). בעותק שלפנינו מופיעים הדפים עם הטעות בהדפסה.
עותק חלקי. [21] דף (במקור: [50] דף. חסרים 29 דף). לפנינו הדפים: [15-19], [22-27], [29-36], [39], [42] (דפים 3-7 מקונטרס ג', דפים 2-7 מקונטרס ד', קונטרס ה' במלואו [8 דף], דפים 3 ו-6 מקונטרס ו'). 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רוב הדפים שלמים. קרעים חסרים בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. קרע חסר בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט. מספר קרעים נוספים. רוב הקרעים שוקמו בהדבקה ובהשלמת נייר. כריכה חדשה (עם שדרת עור).
דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'
דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'