מאמר באתר ה-Jewish News Syndicate - מכתב בכתב-ידו וחתימתו של זיגמונד פרויד, שנשלח בחודש יוני 1938 לאחר שנמלט עם בני משפחתו לאנגליה, יועמד למכירה בקדם (מכירה 69, פריט 138).

 

את המכתב שלח פרויד אל ידידתו והמטופלת שלו, מרגרט סטונבורו-ויטגנשטיין (אחותו של הפילוסוף היהודי לודוויג ויטגנשטיין), זמן קצר לאחר שנמלט לאנגליה בסיועו של הקצין הנאצי אנטון סוורוואלד, מעריץ מושבע של כתביו. 

המכתב כתוב על נייר מכתבים עם כתבתו החדשה של פרוייד בלונדון, והוא מזכיר קמע שהעניקה לו סטונברו לפני צאתו לדרך, את מותו הטרי של בעלה, ובמרומז, את המצב הקשה השורר בוינה: "הקמע הוכיח את עצמו עד כה. הנסיעה היתה קלה, קבלת הפנים באנגליה היתה לבבית... אני יכול לדמיין היטב באיזה מצב נפשי מסוכסך וכואב המאורע הזה הציב אותך. האם משהו בנסיבות חייך החיצוניות ישתנה כעת?... הגן והנוף בפארק בגבעת פרימרוז [בלונדון] הם יותר מאשר תחליף הולם לגרינצינג [בוינה], היכן שהגאולייטר בירקל היה נעשה כעת לשכן ממול" (פרויד נהג לבלות את חופשות הקיץ בפרבר הפסטורלי של וינה גרינצינג, לצד רבים מהאינטלקטואלים הגרמנים של תקופתו; לאחר סיפוח וינה לגרמניה הנאצית, קבע המושל החדש והממונה על ביצוע האנשלוס, יוזף בירקל, את ביתו בפרבר זה).