מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

חמשה חומשי תורה - אמשטרדם, תקמ"ו-תקמ"ז - ששה כרכים בפורמט קטן

פתיחה: $300
נמכר ב: $400
כולל עמלת קונה
חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ועם פירוש רש"י, עם ההפטרות. אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא וגיסו ברוך ואחיו הירץ, [תקמ"ו-תקמ"ז 1786-1787].
ששה כרכים בפורמט קטן. כרך נפרד לכל אחד מספרי החומש וכרך שישי להפטרות. שער נפרד לכל אחד מהחומשים. במקור כללה מהדורה זו גם חמש מגילות, אך לפנינו הן חסרות.
6 כרכים. מספור רציף של החומשים. בראשית: [1], קכג דף. שמות: [1], קכה-רלח דף. ויקרא: [1], רמ-שיז דף. במדבר: [1], שיט-תיח דף. דברים: [1], תכ-תקט דף. הפטרות: מו-צח דף. חסרים א-מה דף של הספירה האחרונה (עם חמש מגילות). 13 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. פגיעות בטקסט, כתוצאה מחיתוך השוליים התחתונים בדפים רבים. תווי ספר, חתימות וחותמות. כריכות ישנות, מנותקות בחלקן.
קטגוריה
תנ"ך ותהלים