צור חשבון
מכירה 55 - חלק א
פריטים נדירים ומיוחדים
יום שלישי
9.5.2017
בשעה
19:00
מכירה 55 - חלק ב
אוסף המדליות של ברונו קירשנר
יום שלישי
9.5.2017
בשעה
21:30
ופריטים נומיסמטיים נוספים
בקירוב
ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים
:חפצים
יודאיקה
ישראליאנה
נומיסמטיקה
מדליות
היסטוריה
ותרבות
וישראלית
יהודית
ובינלאומית
אמנות
ישראלית
מכירה 55 - חלק א' - פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, May 9, 2017 - 19:00


מכירה 55 - חלק ב' - אוסף המדליות של ברונו קירשנר ופריטים נומיסמטיים נוספים
שלישי, May 9, 2017 - 21:30