מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר דקדוק אליהו הלוי - איזנא, ש"ב - חתימת רבי אייזיק ברלין

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,000
כולל עמלת קונה
ספר דקדוק אליהו הלוי [ספר הבחור], עקרי הדקדוק העברי, מאת רבי אליהו בחור. איזנא, דפוס פב [פאוילוש בגיוש], ש"ב [1542]. מהדורה שניה ומורחבת.
בדף השער, מתחת למקום ושנת הדפוס, נדפסו האותיות "פב" [פאוילוש בגיוש].
רבי אליהו הלוי אשכנזי - "הבחור" (רכ"ט-ש"ט), מגדולי חכמי המסורה והדקדוק באיטליה. כתב, ביאר והגיה ספרים רבים. הספר שלפנינו הוא מהדורה שניה ומורחבת של ספרו הנודע "ספר הבחור" (רומא, רע"ט), על שמו נודע בכינוי "רבי אליהו בחור". לצד ההקדמה מן המהדורה הראשונה של הספר, המופיעה כאן, חיבר רבי אליהו בחור הקדמה חדשה לכבוד מהדורה זו, בה העיד על עצמו כי בעשורים שחלפו מאז הדפסת המהדורה הראשונה הרחיב את ידיעותיו, ולכן ראה לנכון לערוך שינויים והוספות במהדורה שלפנינו [ראה: מאמרו של דן ירדני, Elias Levita (Eliahu Bachur) in Isny (1540-1542), ב-Seforim Blog, י2010].
חתימה בדף השער: "אייזק ב"מ לאזי ברלין תקע"ו[?]" - רבי אייזיק ברלין (תקנ"ג-תרכ"ה), בנו של הגאון רבי אלעזר לאזי אב"ד אה"ו, גיסו של ר' חיים מיכל בעל "אור החיים"; תלמיד חכם ומדקדק, מחכמי המבורג. הגהותיו והערותיו על מחזור ר' וולף הידנהיים נדפסו במהדורת הנובר תקצ"ח-תקצ"ט.
מספר תיקונים בכתב-יד בשולי הדפים.
102, [1] עמ'. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים קטנים בשולי הדפים, בהם קרעים חסרים, וקרע חסר בשוליים העליונים של דף השער, ללא פגיעה בטקסט. סימני עש קלים, עם פגיעות מזעריות בטקסט. כריכת קלף עתיקה, עם פגמים, מנותקת בחלקה.
מאוסף דן ירדני.
דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'
דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'