מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מחזור כמנהג בני רומה - מנטובה, תע"ח-ת"פ

פתיחה: $300
נמכר ב: $750
כולל עמלת קונה
מחזור כמנהג בני רומה יצ"ו, חלק ראשון וחלק שני, עם דינים והוספות מאת רבי אברהם ידידיה באזילה. מנטובה, דפוס יצחק ירא ויעקב חבר טוב, [תע"ח-ת"פ 1718-1719]. שני החלקים בכרך אחד.
מספר הגהות בכתיבה איטלקית - תיקוני נוסח וציוני מנהגים.
דף [2] בראש החלק הראשון עם "דברי המגיה", רבי אברהם ידידיה באזילה (דינים והוספות ממנו נדפסו בשלושת הדפים האחרונים של החלק השני).
שני חלקים בכרך אחד: [2], קיז; צב, [1] דף. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה. בלאי בחלק מהדפים. קמטים. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. כריכה ישנה.
סידורים ותפילות
סידורים ותפילות