מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

נביאים אחרונים ותרי עשר - פריז, רצ"ט-ש"א

פתיחה: $500
נמכר ב: $813
כולל עמלת קונה
נביאים אחרונים ותרי עשר. פריז, "במצות רוברטוש סטפנוש ובביתו", רצ"ט-ש"א [1539-1541].
נביאים אחרונים ותרי עשר, בכרך אחד, מתוך מהדורת התנ"ך המפוארת שהדפיס סטפנוש בפריז, בשנים רצ"ט-ש"ג: ישעיה (רצ"ט), ירמיה (ש'), יחזקאל (ש"א), תרי עשר (רצ"ט). בין ספר ירמיה לספר יחזקאל, נכרכה מגילת איכה (יתר המגילות אינן נמצאות).
מיד לאחר הדפסת מהדורה זו, נדפסה על ידי סטפנוש מהדורה נוספת (בשנים ש"ד-ש"ו), בפורמט קטן.
לכל ספר שער מיוחד (מלבד לספר הושע, שלפניו מופיע שער כללי של תרי עשר). הטקסט מנוקד. בספרי תרי עשר נדפס פירוש הרד"ק.
בכל דפי השער מופיע דגל המדפיס של סטפנוש (בשער הכללי של תרי עשר מופיעה גרסה מוקטנת ומעט שונה): איור בו נראה זקן העומד מימין לעץ, ממנו נושרים ענפים אחדים, ומושיט את ידו כלפי העץ. בין ענפי העץ לזקן מופיע הכיתוב: "Noli altum sapere" (בלטינית: אל תתגאה). ראה: יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ציור 27 ועמ' 135.
הגהות בכתב-יד (לטינית), במספר דפים.
ישעיה: קכד עמ'. ירמיה: קסג עמ'. איכה: כג-לד עמ'. יחזקאל: קלט עמ'. תרי עשר: סו; כ; מד; ח; יד; לב; טו; יט; יו; יב; נט; יח עמ'. 22.5 ס"מ. שוליים רחבים. נייר בהיר ואיכותי. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרע חסר בדף השער הראשון, עם פגיעה קלה בדגל המדפיס, משוקם בהשלמת נייר. רישומים בכתב-יד בדף השער הראשון (לטינית). כריכת עור חדשה, משולבת בחלקים גדולים מכריכת העור המקורית, המעוטרת בעיטורים מוזהבים.
מאוסף דן ירדני.
קטגוריה
תנ"ך ותהלים