מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $2,000     $8,000 11     $15,000     $19,000 21     $15,000     $28,000 31     $1,000     $1,300
2     $5,000     $5,000 12     $1,000     $1,300 22     $1,000     $2,200 32     $1,000     $3,000
3     $1,000     $2,200 13     $1,000     $1,900 23     $2,000     $7,000 33     $1,000     $2,600
4     $1,000     $1,600 14     $2,000     $5,000 24     $1,000     $1,300 34     $1,000     $4,000
5     $1,000     $3,000 15     $3,000     $5,500 25     $1,000     $2,200 35     $1,000     $1,700
6     $1,000     $2,800 16     $1,200     $5,500 26     $1,000     $1,200 36     $2,000     $3,400
7     $8,000     $8,000 17     $3,000     $8,500 27     $2,000     $4,600 37     $1,000     $1,800
8     $3,000     $6,000 18     $6,000     $18,000 28     $2,800     $4,600 38     $2,000     $2,200
9     $3,000     $6,500 19     $1,500     $3,400 29     $1,000     $1,400 39     $1,000     $1,000
10     $5,000     $14,000 20     $2,000     $2,600 30     $5,000     $9,000 40     $20,000     $24,000