מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

מסכת בכורות – ונציה, רפ"ב – מהדורת התלמוד הראשונה של דניאל בומברג

פתיחה: $3,000
הערכה: $5,000 - $7,000
נמכר ב: $7,500
כולל עמלת קונה

תלמוד בבלי, מסכת בכורות – עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות ורבינו אשר. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ב [1522]. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג בוונציה. זוהי המהדורה הראשונה בה נדפס התלמוד הבבלי בשלמותו. מהדורה נודעת זו ("דפוס ונציה") היתה למהדורת אֵם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו.
בשער ובעמוד האחרון רישומי בעלות (בלאדינו) של יוסף בכ"ר יצחק ידידיה.
עותק שלם, כולל השער. סט דף. 8 קונטרסים בני 8 דף, קונטרס תשיעי בן 5 דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. סימני עש ללא פגיעה בטקסט. בדף השער קרע חסר בשוליים ללא פגיעה בטקסט. בדף האחרון קרעים חסרים עם פגיעה קלה בטקסט. קרע קטן בשולי אחד הדפים. חיתוך דפים על גבול הטקסט העליון בכמה מקומות. רישומים. כריכה חדשה.


סגולות הלימוד במסכת בכורות
הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל נהג לומר שלימוד מסכת בכורות, העוסקת במומים, היא סגולה לרפואה.
רבי יאשיהו פינטו שליט"א אומר שלימוד מסכת בכורות נחשב כתענית (דברי יאשיהו, לבב ימים, עמ' 183).

סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד
סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד