מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

שני חיבורים אסטרולוגיים – ונציה, רמ"ה 1485 – חיבור שיוחס לאברהם אבן עזרא – אינקונבולה – עותק חסר

פתיחה: $1,000
הערכה: $1,000 - $1,500
נמכר ב: $1,625
כולל עמלת קונה
Liber Abraham Iudei de Nativitatibus [ספר המולדות לאברהם היהודי]. עם: Magistralis Compositio Astrolabii, מאת Hanrici [Henry] Bate. ונציה, דפוס Erhard Ratdolt, [רמ"ה] 1485. לטינית. אינקונבולה.
ספר המאגד שני חיבורים אסטרולוגיים מוקדמים (נדפסו יחד במקור):
• "Liber de Nativitatibus" – חיבור אסטרולוגי בנושא מולדות, מאת "Abraham Iudei" [אברהם היהודי].
• "Magistralis Compositio Astrolabii", חיבור בנושא מכשיר האַצְטְרוֹלָב (מכשיר המשמש לקביעת זוויות גרמי השמים ביחס לאופק), מאת הפילוסוף, האסטרונום, האסטרולוג והמשורר הפלמי Henry Bate (1246-1310).
החיבורים מלווים מספר חיתוכי-עץ: אותיות פתיחה מקושטות ועשרה איורים אסטרולוגיים.
זהות יוצרו של החיבור "Liber de Nativitatibus" שנויה במחלוקת. הביבליוגרף משה שטיינשניידר וחוקרים אחרים ייחסו את החיבור לרבי אברהם אבן עזרא, והיו שסברו שמדובר בתרגום מעברית של "ספר המולדות" לאבן עזרא. החוקרת Renate Smithuis טענה שהחיבור נכתב בלטינית במקור, בידי אבן עזרא עצמו או תחת פיקוחו. במאמר משנת 2018, קבע פרופ' שלמה סלע שהחיבור אמנם התבסס על טקסט עברי מאת אבן עזרא אולם לא ניתן לייחס לו את כתיבתו.
[22] דף. חסרים [8] דף (קונטרס b מהחיבור המיוחס לאבן עזרא, ובו מספר איורים), 22 ס"מ. מצב טוב. נקבי תילוע קטנים בכל הדפים (עם פגיעות קלות בטקסט). כתמי חלודה. מספר סימונים בדיו בשולי הטקסט (עתיקים). כריכת קרטון עם שדרה ופינות מקלף. רישומים בעפרון ותו-ספר בדפי הבטנה.
ספרות:
1. Renate Smithuis, Abraham Ibn Ezra's Astrological Works in Hebrew and Latin, New Discoveries and Exhaustive Listing. בתוך: Aleph: Historical Studies in Science and Judaism, Volume 6, 2006.
2. Shlomo Sela, Origins and Transmission of Liber Abraham Iudei de Nativitatibus: A New Appraisal Based on the Scrutiny of the Available Manuscripts and other Sources. בתוך Revue des Etudes Juives (2018), עמ' 317-352.
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים – שנות הר' והש'
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים – שנות הר' והש'