מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

ספר איוב עם פירוש הרלב"ג – אינקונבולה – נאפולי, רמ"ח – הדפסה ראשונה של ספר איוב

פתיחה: $15,000
הערכה: $25,000 - $35,000
נמכר ב: $23,750
כולל עמלת קונה
ספר איוב, עם פירוש הרלב"ג. [נאפולי, דפוס יוסף בן יעקב אשכנזי גונצנהוזר, רמ"ח 1487].
כפי הנראה, זו ההדפסה הראשונה של ספר איוב, או לפחות הראשונה המתוארכת (ידועים שרידים ממהדורת תנ"ך, שהיו ששיערו כי נדפסה בספרד או בפורטוגל לפני הגירוש, אך שרידים אלה אינם מתוארכים. ראה: A K. Offenberg, Hebrew Incunabula in Public Collections, Nieuwkoop 1990, no. 33). ספר איוב שלפנינו נדפס כחלק ממהדורת כתובים שנדפסה באותה השנה בנאפולי. פירוש הרלב"ג על איוב נדפס קודם לכן, בפרארה רל"ז, אך ללא נוסח המקרא.
המקרא נדפס באותיות מרובעות, מנוקדות (עם סימון האותיות הרפות). הפירוש נדפס באותיות בינוניות ("כתב רש"י").
בדף [2], תיבת הפתיחה "איש", מוקפת מסגרת נאה מקושטת בחיתוך עץ (אותיות תיבת הפתיחה מטיפוס אשכנזי, מוגדלות. האות י' מסתיימת בעיטור בצורת עלה).
רישומים בכתב-יד בצדי הטקסט במספר מקומות, והוספה של שומרי הדפים בכתב-יד.
המדפיס, יוסף בן יעקב אשכנזי גונצנהוזר [כלומר מגונצנהויזן שבבוואריה], היה מחלוצי המדפיסים היהודים, ופעל באיטליה בתקופת ערש הדפוס. יוסף אשכנזי פעל לצדם של בני משפחת שונצינו, שהדפיסו באותה עת בערים שונות באיטליה. את דפוסו הקים יוסף אשכנזי בנאפולי בסביבות שנת רמ"ז, ובשנת ר"ן נפטר. החל משנת ר"ן החל לפעול בנאפולי גם בית דפוסם של משפחת שונצינו (על ידי יהושע שלמה שונצינו). במקביל, המשיך בית הדפוס של יוסף אשכנזי להתקיים עוד כשנתיים, על ידי בנו עזריאל, עד שנת רנ"ב (שנת הגירוש מספרד) – אז נסגרו בתי הדפוס של אשכנזי ושונצינו. בבית דפוסו של יוסף אשכנזי נדפסו כ-15 כותרים עבריים בלבד.
[48] דף. ששה קונטרסים, א-ו, בני שמונה דפים כל אחד. 24.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים (במספר דפים כתמים כהים, סימני שריפה קטנים, ומעט סימני עובש). סימני עש עם פגיעות בטקסט (ופגיעה במסגרת המעוטרת של תיבת הפתיחה), משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים חסרים, משוקמים במילוי ובהדבקות נייר. כריכה חדשה, עם סימני עש.
על מהדורה זו ועל תאריך ההדפסה, ראה: י' יודלוב, תעודה בדבר מכירת ספרי אינקונבולה בנאפולי במאה החמש-עשרה, אסופות, י, תשנ"ז, עמ' עט.
קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים – שנות הר' והש'