מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

ספר "תפלות וולגאר" – סידור כמנהג איטאליאני – מנטובה, שכ"א – איטלקית-יהודית

פתיחה: $5,000
הערכה: $10,000 - $15,000
נמכר ב: $6,250
כולל עמלת קונה
"תפלות וולגאר", סידור כמנהג איטאליאני בתרגום לאיטלקית-יהודית. [מנטובה, דפוס יעקב כהן דגאזולו, שכ"א, 1561].
סידור כמנהג יהודי איטליה, מתורגם כולו לאיטלקית-יהודית. "וולגארו" (volgare, משמעותו לשון העם, השפה האיטלקית).
כולל: מאה ברכות, הטבת חלומות, ע"ב פסוקים, תפילות לחול ולשבת ותפילות ופיוטים נוספים לראש חדש, לחגים ולמועדים.
נוסח הסידור מבוסס על מהדורות קודמות של סידור כמנהג איטליאני, שנדפסו בפאנו רס"ו, ובבולוניה רצ"ט, ותורגמו על ידי רבי יעקב ישראל לאיטלקית-יהודית, עם שינויים.
קולופון בדף אחרון: "ותהי השלמתו פה מנטובה, תחת ממשלת מעלת אדוננו הדוכוס גוליילימו גונזאנה יר"ה, בר"ח אייר שנת שכ"א לפ"ק, ע"י יעקב כהן יצ"ו בכמ"ר נפתלי הכהן ז"ל מאזולו, יי' יזכנו לעשות ספרים הרבה אין קץ ויגדיל תורה ויאדיר, אמן סלה".
מתחת לקולופון מופיע דגל המדפיס, ידי כהן ועליהם כתר (המסמל כתר כהונה; ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 23, הערה בעמוד 134).
מספור הדפים באיטלקית, באותיות עבריות.
[170] דף. דף השער חסר והושלם בצילום. 14 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש קלים במספר דפים. לשעבר מאוסף "ספרית שוקן ירושלים". כריכת עור חדשה, נאה. נתון בקופסת עור תואמת.
ראה עוד: א' פיאטלי, ביבליוגרפיה של מחזורים וסידורים כמנהג בני רומא, מס' 21.
קטגוריה
סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד