מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

פריט 1

סליחות מכל השנה כמנהג האשכנזים – עותק מיוחד ונדיר שנדפס על נייר כחול – ונציה, ש"ח

פתיחה: $2,000
הערכה: $3,000 - $5,000
נמכר ב: $10,000
כולל עמלת קונה
סליחות מכל השנה, כמנהג האשכנזים, "על הסדר דבר יום ביומו, עם ביאור מלות חמורות". ונציה, דפוס קורנילייו אדיל קינד, ש"ח [1548].
עותק מיוחד, שנדפס על נייר כחול. הדפסה על נייר כחול בדפוסי המאה ה-16 באיטליה נחשבה כמפוארת, ונעשתה במידה מצומצמת עבור אנשים אמידים, בדומה לטפסים הבודדים שנדפסו על קלף (ראה: Brad Sabin Hill, Hebrew Printing on Blue and Other Coloured Papers, בתוך: אוצרות יעקב, Treasures of the Valmadonna Trust Library, לונדון וניו יורק 2011, עמ' 84 ואילך).
סליחות לחודש אלול, עשרת ימי תשובה, יום כפור, ימי שני וחמישי ושני, עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז וברית מילה, עם סדר הקריאה וההפטרה לתענית ציבור.
בשולי הדפים נדפסו ביאורי מילים קשות.
בשני הדפים האחרונים, "רמזי הסליחות" – מפתח של הסליחות על פי סדרן.
בדפי הספר מחיקות צנזורה רבות בדיו (לעיתים של שורות שלמות).
קלא, [2] דף. חסר הדף האחרון (דף [3]), עם תפילת "אל מלך יושב על כסא רחמים". 21 ס"מ בקירוב. נייר כחול. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה (במספר מקומות כתמים קשים). בלאי קל. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. הדבקות נייר לחיזוק במספר מקומות. כריכה ישנה, עם פגמים.
על נוסח הסליחות המופיעות במהדורה זו, תיקוני צנזורה שנעשו בהן, והשוואה למהדורות קודמות, ראה בהרחבה: מ' בניהו, הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה, ירושלים תשל"א, עמ' 181-189.
קטגוריה
סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד