מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

מחזור לימים נוראים ולמועדים – אמשטרדם, תקמ"ה – כריכת עור עם אבזמי כסף – פורמט כיס

פתיחה: $1,000
הערכה: $1,500 - $2,500
נמכר ב: $3,500
כולל עמלת קונה
"מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין" – מחזור לימים נוראים ולשלושה רגלים. אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא וגיסו ברוך ואחיו הירץ, [תקמ"ה, 1785]. פורמט כיס.
כריכת עור עם אבזמי כסף, עם לוחיות כסף בחזית ובגב הכריכה, עליהן חריטה: "הק' אלי' בער בן / כ"ה גבריאל נייאבארק י"צ".
ריו, ריט-שנו דף. 12.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע בדף השער ללא פגיעה בטקסט. חותמות. פגמים וקרעים בכריכה.
קטגוריה
סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד