מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

ספר ברכי נפשי – ונציה, שפ"ח

פתיחה: $1,000
הערכה: $1,200 - $1,400
נמכר ב: $2,000
כולל עמלת קונה
ספר ברכי נפשי, תפילות, שירים ופיוטים מאת רבינו בחיי ומחברים נוספים, בעברית ובאיטלקית. ונציה, דפוס ייואני קאליוני "במצות אלויסי פייטרו ולורינצו בראגאדיני", [שפ"ח] 1628.
הספר כולל תרגום לאיטלקית של שלוש יצירות: התוכחה "ברכי נפשי" מאת רבינו בחיי, וידוי ליום כפור מאת רבינו נסים, ווידוי למנחת יום כפור הנהוג במנהג איטאליאני. לצדן מופיע מעין עיבוד עברי ליצירות אלו, שהוא למעשה תרגום עברי מן התרגום האיטלקי, שנכתב בחרוזים. את התרגום הכין יוחנן יהודה (אנג'ילו) אלאטריני, ואילו העיבוד העברי מתוך התרגום נעשה על ידי נכדו ר' נתן ידידיה מאורווייטו, המו"ל של הספר שלפנינו. הנוסח העברי והתרגום האיטלקי נדפסו עמוד מול עמוד.
בסוף הספר נוספו גם שלוש סונטות באיטלקית מאת אלאטריני, עם תרגום עברי והערות מאת נכדו ר' נתן ידידיה הנ"ל, ושיר ("על שוממות מקדשי"), מפרי עטו של הנכד.
מעבר לשער – שיר בשבח הספר מאת רבי יהודה אריה ממודינה.
לתיאור הספר וניתוח ספרותי ראה: ד' פגיס, המצאת היאמבוס העברי, בתוך ספרו השיר דבור על אופניו, ירושלים תשנ"ג, עמ' 236-257.
[1], 2-34, [2] דף. חסר דף 1. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה קלה בטקסט במספר דפים ובמסגרת השער. חלק מהדפים מנותקים. רישומים. כריכת קלף מקורית, פגומה.
קטגוריה
סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד