מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

מסכת סוטה – ונציה, ר"פ – מהדורת התלמוד הראשונה של דניאל בומברג

פתיחה: $8,000
הערכה: $10,000 - $15,000
נמכר ב: $10,000
כולל עמלת קונה
תלמוד בבלי, מסכת סוטה – עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות ופירוש המשניות להרמב"ם. ונציה, דפוס דניאל בומברג, ר"פ [1520]. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג בוונציה. זוהי המהדורה הראשונה בה נדפס התלמוד הבבלי בשלמותו. מהדורה נודעת זו ("דפוס ונציה") היתה למהדורת אֵם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו.
בדף מג/א תרשים להמחשה בפירוש רש"י. זהו התרשים המודפס היחיד שנמצא במהדורת התלמוד של בומברג. בשאר המקומות בהם אמורים להיות תרשימים ואיורים, השאיר בומברג מקום ריק שעליו יציירו לאחר ההדפסה.
בעמוד האחרון מופיע ה"ריגיסטרו" – רשימת הקונטרסים עם הטקסט הפותח של כל גליון (כעזר לכורכי הספר).
עותק שלם, כולל שער. נג דף (הדף אחרון מסומן כ-נד). שישה קונטרסים בני שמונה דפים, קונטרס שביעי בן חמישה דפים. 35 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים (כתמי דיו בדף המגן הקדמי, בדף הראשון ובדף האחרון). סימני עש בכל דפי הספר, עם פגיעה בטקסט, חלקם משוקמים בנייר דבק שקוף. בלאי ומספר קרעים, משוקמים בחלקם בהשלמת נייר. הגהות בכתיבה מזרחית עתיקה (ציוני מקורות ותיקונים). חותמות (מחוקות) ורישומי בעלות. כריכה חדשה.
קטגוריה
סידורים ותפילות, תנ"ך ותלמוד