מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $1,000     $2,800 11     $6,000     $6,000 21     $3,500     לא נמכר 31     $8,000     $9,500
2     $4,000     $5,000 12     $8,000     $8,000 22     $8,000     לא נמכר 32     $100,000     לא נמכר
3     $3,500     לא נמכר 13     $7,000     $7,000 23     $3,000     לא נמכר 33     $6,000     $8,000
4     $8,000     $8,000 14     $50,000     $76,000 24     $120,000     לא נמכר 34     $5,000     לא נמכר
5     $10,000     לא נמכר 15     $10,000     $22,000 25     $14,000     לא נמכר 35     $3,000     $9,000
6     $3,500     $4,200 16     $3,500     לא נמכר 26     $2,500     לא נמכר 36     $8,000     $8,000
7     $35,000     $38,000 17     $8,000     לא נמכר 27     $2,000     לא נמכר 37     $6,000     $6,000
8     $45,000     $45,000 18     $25,000     לא נמכר 28     $1,000     לא נמכר 38     $3,000     לא נמכר
9     $2,000     $2,600 19     $2,500     לא נמכר 29     $3,000     לא נמכר 39     $4,000     $4,600
10     $500     $1,000 20     $15,000     לא נמכר 30     $3,000     $3,200 40     $13,000     לא נמכר