מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

ספר הנהגת החיים – הספר הראשון שנדפס בלאדינו – שאלוניקי, שכ"ד

פתיחה: $3,500
נמכר ב: $5,250
כולל עמלת קונה
ספר הנהגת החיים – ליברו אינטיטולאדו ריגימיינטו דילה וירה. חיבור מוסרי בשפת הלאדינו, "אשר חבר החכם השלם הכולל כמהר"ר משה אלמושנינו נר"ו", עם חבור על פשר החלומות "אשר חבר המחבר עצמו לדרישת השר המאושר האדון דון יוסף נשיא...". [שאלוניקי], אלול שכ"ד [1564]. דפוס יצחק בן יוסף יעב"ץ. מהדורה יחידה. ככל הנראה, לפנינו החיבור המקורי הראשון שנדפס בשפת הלאדינו – שפתם של יהודי ספרד, שנפוצה לאחר הגירוש בקהילות יוצאי ספרד בארצות המזרח. מוסר ואגדה, עצות וחכמת חיים. הספר נכתב כולו בשפת הלאדינו, עם הקדמה ומפתחות מפורטים בעברית. מחולק לשלושה חלקים, כפי שכותב המחבר בהקדמתו. החלק הראשון: "ההנהגה הנאותה... באכילה ובשתיה, בשינה... בשכיבה ובקימה, בהליכה ובישיבה, בדבור ובשתיקה...". החלק השני על עשר המדות המוסריות (של אריסטו): "הגבורה וההסתפקות והנדיבות ומעלת השוע... גדולת הלב ומעלת אהבת הכבוד והסבלנות, ומעלת המשמח בדבורו, ומעלת השמח בהתחברות ומעלת האמת". החלק השלישי דן על "הצדק ומעלת האהבה... החכמה והשכל, והתבונה והמלאכה". הקדמה ומפתחות גם בעברית. ראשי הפרקים והעניינים נרשמו בצדי העמודים בעברית. בסוף הספר נדפס "ביאור המלות הזרות" - מילון לאדינו-עברית. לאדינו (ספניולית) היא שפתם הייחודית של מגורשי ספרד בארצות פזוריהם. השפה התגבשה מתוך ניבים שונים של השפה הספרדית שהיו שגורים בפי יהודי ספרד קודם הגירוש, ועל כן שימרה בתוכה מילים, ביטויים ותחבירים שנעלמו מן השפה הספרדית של ימינו. חלק נכבד ממגורשי ספרד התיישב בגבולות האימפריה העות'מנית, אך במשך מאות שנים המשיכו לשמור על שפת המוצא שלהם ולא אמצו את השפה המקומית. במשך הדורות השתלבו בשפת הלאדינו מילים ומונחים מן השפה העברית ומאוצר המילים של שפות רבות של המדינות בהן התגוררו מגורשי ספרד, כגון טורקית, ערבית, יוונית, בולגרית ועוד. בלאדינו נעשה שימוש בשפת היום יום, ואף בתפילה ובלימוד התורה. ספרי קודש רבים תורגמו ללאדינו, ואף יצירות מקוריות נכתבו בשפה זו. המפורסמת שבהן היא סדרת הספרים "ילקוט מעם לועז", שנכתבה על ידי רבי יעקב כולי ותלמידיו. כיום דוברי הלאדינו מתמעטים והולכים, ונעשים מאמצים רבים לשימור שפה זו. רבי משה אלמושנינו (רע"ו בקירוב-ש"ם, אוצר הרבנים 14420). רב גאון ומופלא, מחכמי שאלוניקי במאה ה-16. פוסק, דרשן ופילוסוף, למד גם מדע ורפואה ושלט במספר שפות. בעל "תורת משה", "תפילה למשה" ו"ידי משה". כן חבר פירוש על פירושו של אבן עזרא ועל רש"י, כתב חידושים, שיטות בש"ס, ועוד. כפי שכתב בהקדמתו, את הספר שלפנינו כתב לבקשת בן אחותו, שהפציר בו לכתוב את דבריו "בלשון לועזי", על אף שהדבר היה קשה בעיניו מחמת אהבתו את לשון הקודש. כפי הנראה, זוהי גם הפעם הראשונה שנתחבר מילון עברי לשפת הלאדינו, כפי שעשה המחבר בסוף ספרו "למען ירוץ הקורא בו". קסב, [1] דף (כפי הנראה, חסרים 3 דף בחלק "ביאור המלות הזרות"). 21 ס"מ. שוליים רחבים. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרע בדף השער (עם פגיעה בטקסט). פגעי עש ורטיבות. כריכה עם שדרת עור, בלויה.
קטגוריה
פריטים נדירים ומיוחדים