כתב-יד רבי יצחק מלעמגא וכתב-יד תלמידו רבי אברהם פרינץ - אמשטרדם, שנות הת"ק - חידושים, דרשות, מכתבים, רשימות וזכרונות - כולל חומר היסטורי חשוב לתולדות קהילת האשכנזים באמשטרדם

פתיחה: $13,000
לא נמכר
כרך המכיל שלושה כתבי-יד: • כת"י חידושים ודרשות בכתיבה אוטוגרפית של רבי יצחק הלוי מלעמגו בעל "תולדות יצחק". • כת"י חידושים, דרשות ו"פנקס מילה" בכתב-יד תלמידו רבי אברהם פרינץ מאמשטרדם. • העתקות אגרות ומסמכים מן התקופה, מהם מכתבים אל ה"פקידים ואמרכלים" באמשטרדם, ועוד. כתבי-היד נכרכו כנראה בראשית שנות התק"צ. על הכריכה נכתב באותיות מוזהבות: "זרע יצחק - תולדות אברהם". הכרך מכיל חומר תורני והיסטורי רב ערך, מחכמי ומפרנסי אמשטרדם בשנות הת"ק. להלן פירוט כללי של תוכנו:
פריטים נדירים ומיוחדים
פריטים נדירים ומיוחדים