מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

תלמוד בבלי – מסכת בבא בתרא – ונציה, רפ"א – דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה

פתיחה: $8,000
נמכר ב: $10,000
כולל עמלת קונה
תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא. [ונציה, רפ"א 1521]. דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס הנודע דניאל בומברג בונציה. במהדורה זו נדפס לראשונה התלמוד הבבלי בשלמותו. מהדורה נודעת זו ("דפוס ונציה") היתה למהדורת האם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, וכן "צורת הדף" עם מספור הדפים שנוהג עד ימינו.
ג-ריז דף (הדף האחרון סומן בטעות 'תרט'). חסר דף השער ודף ב. 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב. בדפים ג-ו כתמים ותיקונים עם נייר לחיזוק השוליים, ללא פגיעה בטקסט. דף אחרון מנותק עם תיקוני נייר ללא פגיעה בטקסט וקרע לאורך הפינה הפנימית, משוקם עם פגיעה בטקסט. מעט פגעי עש בשוליים הפנימים. מלבד זאת הספר נקי. מעט הגהות בכתיבה מזרחית עתיקה (ציוני מקורות ותיקונים). חותמות רבות: "הבֹּטח באל עליון יוסף בן ששון". כריכה מאוחרת עם שדרת קלף. תו-ספר של לזרוס גולדשמידט, חוקר היהדות הידוע.
קטגוריה
פריטים נדירים ומיוחדים