מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

אוסף ענק של ספרים ופריטי דפוס – ביכורי הדפוס העברי בירושלים

פתיחה: $45,000
נמכר ב: $56,250
כולל עמלת קונה
אוסף ענק של כמאה ותשעים כותרים מדפוסי ירושלים הראשונים, בין השנים תר"א-תר"ן (1841-1890). האוסף כולל ספרים, חוברות וכרזות, מהם נדירים ויקרי המציאות, כולל הספר העברי הראשון שנדפס בירושלים. עשרות ספרים מדפוסו של רבי ישראל בּ"ק. הדפסות בלתי-ידועות. וספרים רבים מהדפוסים האחרים שפעלו בירושלים בין השנים תרכ"ג-תר"ן (דפוסי סלומון, רוטנברג, גאשצינני, אג"ן, לילינטהל, צוקרמן ועוד).

הספרים שנדפסו בירושלים, מגוונים מאד בסוגיהם ובתוכנם, וכוללים חיבורי חכמים מכל עדות ישראל: ספרי תפילה ופרשנות המקרא, ספרי הזהר וספרי קבלה וסגולות, ספרי שו"ת וחידושי ש"ס, חיבורי הלכה ופרשנות לספרי השולחן ערוך וספרי הרמב"ם, ספרי חסידות ומוסר, חיבורי הגר"א מווילנא ותלמידיו, ספרי חכמי המזרח וחכמי המגרב (צפון-אפריקה), ספרי חכמי תימן, ספרים בלאדינו, עתונים וקבצים תורניים, כתבי פולמוס שונים, אגרות בקשת כספים ליחידים ולמוסדות הציבור, ועוד.

נציין רשימה קצרה ומדגמית של ספרים והדפסות מתוך האוסף שלפנינו (רשימה מפורטת תשלח לכל דורש):

• ספר "עבודת הקודש" להגאון חיד"א. מהדורת תר"א [1841] – הספר העברי הראשון שנדפס בירושלים, ומהדורות תר"ד [1844] ותר"ז [1847].

• הגדה של פסח "חוקת הפסח". ירושלים, תר"ג [1843] – ההגדה הראשונה שנדפסה בירושלים, והגדות של פסח נוספות ("ביזת מצרים" ועוד).

• ספר "בת עין", מהאדמו"ר רבי אברהם דוב מאווריטש וצפת. ירושלים, תר"ז [1847]. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות מס' 103.

• ספר "באר שבע", מהאדמו"ר רבי משה דוד אשכנזי מטולטשווא וצפת [זקנם של אדמו"רי סטמאר וקלויזנבורג]. ירושלים, תרי"ג [1853]. מהדורה ראשונה (עותק ללא השער וההסכמות). סטפנסקי חסידות מס' 75.

• מחזור מועדי ה' וקריאי מועד. ירושלים, תר"ד [1844]. שני עותקים עם שינויים ביניהם (באחד מהם, אשר יועד ליצוא לארצות האימפריה הבריטית, נדפסה בתפילת "הנותן תשועה", ברכה מיוחדת למלכת בריטניה).

• ספר "חבת ירושלים". ירושלים, תר"ד [1844]. עם דף נוסף של הסכמת האדמו"ר רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד. – בש' הלוי מס' 23, רשומים רק [2], ס דף. ואילו בעותק שלפנינו נמצאים [3], ס דף. [במהדורת הזיוף מלמברג נמצאת הסכמה זו בעותק שונה – בספירת דפים: [3], סג דף].

• ספרי הזוהר ותיקוני זהר שנדפסו בשנים תר"ד-תר"ו [1844-1846]; ספרי קבלה רבים, וספר "אדרא רבא", שנדפס במהדורה מיניאטורית "והיא נסדרה בק"ק [=בקונטרסים קטנים?] – להקל מעל הקורא", בדפוס רבי יואל משה סלומון, בשנת תרמ"ה.

• ספרי רבי יהוסף שווארץ, תבואת הארץ ודברי יוסף, שנדפסו בשנים תר"ג [1843], תר"ה [1845], תרכ"א [1861] ותרכ"ב [1862]. – בספר הראשון הקדשה בכת"י, מאת "המחבר" אל רבי גדליה טיקטין אב"ד ברסלוי.

• ספר "יעלזו חסידים", תפילות. ירושלים, תרמ"ה [1885]. דפוס ר' יצחק ב"ר צבי [גאשצינני] יליד ווארשא. בסופו כרוך כותר לא-ידוע ביבליוגרפית: "לעשרת ימי תשובה", תפילת "אבינו מלכנו". [תרמ"ה?]. "נדפס בדפוס ר"י גאשצינני נ"י". ב דף.

• לוחות "מזרח" מאויירים, חלקם לא נרשמו אצל ש' הלוי.

• שני ספרים עם זיוף השם "ירושלים" בשער: ספר חבת ירושלים, [קניגסברג, תרי"ח בקירוב]. ספר שער השמים, [למברג, תר"ל בקירוב].

כ-190 כותרים. גודל ומצב משתנים. רובם כרוכים, בכריכות שונות, מארצות ומתקופות שונות. בחלקם חתימות וחותמות בעלים עתיקות. דפי הקדשה מודפסים והקדשות בכת"י.

מקור האוסף שלפנינו מאוצרו של אספן פרטי, שאסף את הספרים במשך שנים רבות במקצועיות. בכמה מן הכותרים שבאוסף זה מצויים שינויים והוספות מהרישומים הביבליוגרפיים המופיעים במחקריה המקיפים של שושנה הלוי. ישנם גם כותרים שאינם מופיעים כלל ברשימותיה.
קטגוריה
פריטים נדירים ומיוחדים