מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

תלמוד בבלי - אמשטרדם, ת"ד-ת"ח - חמשה כרכים, כריכות מקוריות מפוארות

פתיחה: $4,000
נמכר ב: $6,250
כולל עמלת קונה
תלמוד בבלי, עם המפרשים. מהדורת אמשטרדם, ת"ד-ת"ח (1644-1648) דפוס עמנואל בנבנישתי. חמשה כרכים במצב טוב מאד, עם כריכות מפוארות מקוריות. כריכת עץ מחופה בקלף, עם הטבעות עיטורים מוזהבים. אבזמי מתכת מקוריים. חיתוך שוליים מוזהב, עם חריטת עיטורים פרחוניים על גביו. בשלושה מן הכרכים תויות עור על השדרה עם שמות המסכתות. חמשה כרכים, בכל כרך מספר מסכתות (שער נפרד לכל מסכת), לפי הפירוט הבא: 1. ברכות (ת"ד) וסדר זרעים (ת"ו). 2. שבת (ת"ה) ועירובין (ת"ו). 3. פסחים, חגיגה, ביצה ומועד קטן (ת"ה). 4. סנהדרין, עבודה זרה (ת"ה), הוריות ועדיות (ת"ז), מסכת אבות ומסכתות קטנות. 5. נדה (ת"ז) וטהרות (ת"ז). 27 ס"מ (כריכה: 29 ס"מ). מצב טוב - טוב מאד. כתמים. קרעים בודדים. בלאי ופגמים (רובם קלים) בכריכות. בכרכים 1 ו-4 חסר אבזם אחד. פגמים בתויות העור על השדרות.
קטגוריה
פריטים נדירים ומיוחדים