מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $2,000     $5,500 11     $2,000     $7,500 21     $600     $2,000 31     $500     $850
2     $2,000     $6,500 12     $2,000     $4,200 22     $400     $550 32     $500     $950
3     $2,000     $10,000 13     $10,000     $38,000 23     $1,000     לא נמכר 33     $500     $850
4     $2,000     $7,500 14     $10,000     $15,000 24     $1,000     $1,000 34     $500     $900
5     $5,000     $26,000 15     $2,000     $2,000 25     $1,000     $1,500 35     $500     $850
6     $5,000     $18,000 16     $2,000     לא נמכר 26     $1,000     $1,100 36     $500     $1,500
7     $2,000     $3,000 17     $1,000     $3,800 27     $1,000     $2,200 37     $500     $900
8     $5,000     $10,000 18     $1,000     $4,000 28     $500     $650 38     $500     $1,400
9     $2,000     $12,000 19     $800     $1,400 29     $500     $850 39     $500     $1,200
10     $5,000     $6,000 20     $1,000     $2,200 30     $500     $750 40     $500     $1,100