מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

ערכה לפיצוח אגוזים של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – עם אישור חתום בידי בתו הרבנית חנה גורארי'

פתיחה: $2,000
נמכר ב: $5,250
כולל עמלת קונה

ערכה לפיצוח אגוזים של רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש.
מפצח אגוזים (מצופה כסף, חתום בחותמת יצרן Jennings Bros -) וחמישה קיסמים. נתונים בקופסת עץ מקורית, עם בטנת בד.
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה... את ערכת מפצח האגוזים והקיסמים שאבי [הריי"ץ] השתמש בה בנסיעותיו. ערכה זו הייתה עמו בשעת ביקורו השני בשיקגו". האישור מתוארך – 12 בספטמבר 1989.


האדמו"ר הריי"ץ ביקר פעמיים בעיר שיקגו – פעם ראשונה בעת מסעו בארה"ב בשנת תר"צ, אז שהה בעיר קרוב לחודשיים (שבט-ניסן, עד לאחר חג הפסח), ופעם שנייה בימים ז-יד שבט תש"ב (כשנתיים לאחר הגירתו לארה"ב בשנת ת"ש). ביקורו השני בשיקגו ארך כשבוע ימים ונקטע עם קבלת הידיעה על הסתלקות אמו הרבנית שטערנא שרה, אשת האדמו"ר הרש"ב (שבת, י"ג שבט תש"ב). בשנת תש"ד התפרסם "קונטרס ביקור שיקאגא", בעריכת חתנו רבי מנחם מנדל שניאורסון, לימים הרבי מליובאוויטש, שכלל שיחות ומאמרי החסידות שאמר הריי"ץ במהלך ביקורו השני בשיקגו בחורף תש"ב.


מפצח אגוזים וחמישה קיסמים, נתונים בקופסת עץ ייעודית. 10X16 ס"מ בקירוב. אחד הקיסמים חסר. מצב כללי טוב. פגמים קלים. כתמים בבטנת הקופסה. סוגר המתכת מנותק חלקית.


קדושתם של חפצי צדיקים במשנת הרבי – "וכל כליו שהשתמש בהם... קדושתו עליהם"

הרבי בשיחותיו האריך בכמה הזדמנויות לבאר את גדר הקדושה השורה על חפצים ונכסים גשמיים שהשתמש בהם הצדיק, אף לאחר פטירתו מן העולם. באחת משיחותיו הרבי מצטט את דברי חמיו האדמו"ר הריי"ץ: "שהמקום שבו למד ועסק בתורה, וכל כליו שהשתמש בהם לצרכי העבודה, קדושתו [של הצדיק] עליהם מחלקי בירורו בעולם". הרבי מסביר שכמו שחייו הרוחניים של הצדיק - שהיה אף בחייו מרכבה לשכינה - הם נצחיים ואין להם הפסק, כך ממשיכה השראת קדושת הצדיק לשרות בביתו ובכל חפציו שהשתמש בהם לצורכי עבודתו את השם יתברך, אף לאחר פטירת הצדיק מהעולם: "שחיי הצדיק הם נצחיים, ולא רק ברוחניות הענינים אלא גם – בנוגע למקום הגשמי וכליו הגשמיים (שולחנו וכסאו כו')... כי קדושתו של הצדיק חודרת בכל עניניו". הרבי מדגיש יתרה מזו, ש"קדושת המקום והכלים כו' של הצדיק (גם לאחר הסתלקותו) היא באותו האופן כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפועל, נשמה בגוף" (לקוטי שיחות, לב, עמ' 19-27).Category
חב"ד