מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

ספל לנטילת ידיים של האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש – עם אישור חתום בידי נכדתו הרבנית חנה גורארי'

פתיחה: $5,000
נמכר ב: $32,500
כולל עמלת קונה

ספל לנטילת ידיים של רבי שלום דובער שניאורסון - האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, ששימש אותו במהלך נסיעותיו.
פליז (חתום בחותמת יצרן בעיר טולה, רוסיה, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20).
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ ונכדתו של הרש"ב: "אני מעניקה בזאת במתנה... את ספל נטילת הידיים לנסיעות שסבי הרש"ב השתמש בו. סבתי [הרבנית שטערנא שרה, אשת הרש"ב] נתנה לי אותו במתנה". האישור מתוארך – 26 במאי 1989.


בספר "ליובאוויטש וחייליה" מהרה"ח רפאל נחמן (פאלע) כהן מוזכר ספל לנטילת ידיים שהשתמש בו הרש"ב בנסיעותיו. הוא מספר (בשם הרה"ח זאב וולף לבייב) על ביקורו של הרה"ח אברהם דוד פויזנר מקלימאוויטש אצל הרש"ב בנאות דשא: "וכבדו אותו לסעוד בבית הרבי, התחיל לחפש חסרונות על הכלי שאדמונ"ע נטל ידי' ממנו" (ייתכן שבשל מידותיו הקטנות של הספל חשש הרב פויזנר שאין בו את השיעור הנדרש לנטילה. הרה"ח ישראל ג'ייקובסון מתאר את חומרותיו ודקדוקיו הרבים של הרב פויזנר בעת נטילת ידיו לסעודה: "כשהי' נוטל ידיו לאכילה הי' נוטל בצלוחית, ואח"כ בכוס, ועוד איזה כלי, וכלי בתוך כלי, והכל מחשש פן כו'. כה גדלה יר"ש שלו בכל פרט". "זכרון לבני ישראל", עמ' סב).


גובה: 10 ס"מ; קוטר: 7-10 ס"מ. מצב טוב. שפשופים, כיפופים ופגמים קלים.קדושתם של חפצי צדיקים במשנת הרבי – "וכל כליו שהשתמש בהם... קדושתו עליהם"

הרבי בשיחותיו האריך בכמה הזדמנויות לבאר את גדר הקדושה השורה על חפצים ונכסים גשמיים שהשתמש בהם הצדיק, אף לאחר פטירתו מן העולם. באחת משיחותיו הרבי מצטט את דברי חמיו האדמו"ר הריי"ץ: "שהמקום שבו למד ועסק בתורה, וכל כליו שהשתמש בהם לצרכי העבודה, קדושתו [של הצדיק] עליהם מחלקי בירורו בעולם". הרבי מסביר שכמו שחייו הרוחניים של הצדיק - שהיה אף בחייו מרכבה לשכינה - הם נצחיים ואין להם הפסק, כך ממשיכה השראת קדושת הצדיק לשרות בביתו ובכל חפציו שהשתמש בהם לצורכי עבודתו את השם יתברך, אף לאחר פטירת הצדיק מהעולם: "שחיי הצדיק הם נצחיים, ולא רק ברוחניות הענינים אלא גם – בנוגע למקום הגשמי וכליו הגשמיים (שולחנו וכסאו כו')... כי קדושתו של הצדיק חודרת בכל עניניו". הרבי מדגיש יתרה מזו, ש"קדושת המקום והכלים כו' של הצדיק (גם לאחר הסתלקותו) היא באותו האופן כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפועל, נשמה בגוף" (לקוטי שיחות, לב, עמ' 19-27).

קטגוריה
חב"ד