מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
298     $1,000     $2,000 308     $1,000     $1,800 318     $2,000     $2,000 328     $400     $420
299     $800     $850 309     $2,000     $4,600 319     $2,000     $2,600 329     $400     $950
300     $400     $400 310     $600     $750 320     $2,500     $2,500 330     $2,000     $5,000
301     $18,000     $18,000 311     $300     $480 321     $1,800     $1,800 331     $1,000     $1,100
302     $500     $550 312     $1,000     $2,200 322     $1,000     $1,000 332     $500     $800
303     $1,500     $1,600 313     $1,000     $1,200 323     $600     $800 333     $300     $420
304     $400     $550 314     $300     $550 324     $1,000     $1,000 334     $300     $600
305     $300     $900 315     $300     $1,000 325     $700     $700 335     $300     $460
306     $500     $1,100 316     $300     $650 326     $1,000     $2,000 336     $500     $500
307     $2,000     $2,400 317     $1,000     $1,700 327     $700     $3,200 337     $300     $700