מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר מעם לועז – שני חלקים – שלוניקי, תרכ"ה-תרכ"ו – כולל כרך במדבר שלא נרשם במפעל הביבליוגרפיה

פתיחה: $500
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה

ספר מעם לועז, ילקוט ביאורים ומדרשים על התורה בלאדינו, מאת רבי יעקב כולי. חומש שמות ח"ב וחומש במדבר. שלוניקי, דפוס סעדי הלוי, [תרכ"ה-תרכ"ו, 1865-1866]. שני כרכים, מתוך מהדורה שנדפסה ככל הנראה בששה או שבעה כרכים, כאשר ספר שמות חולק לשני כרכים.
מהדורה זו של מעם לועז שנדפסה בשלוניקי בשנים תרכ"ג-תרכ"ו, היא נדירה במיוחד. כרכי במדבר ודברים של מהדורה זו לא נרשמו כלל במפעל הביבליוגרפיה. גם ברשימות המפורטות של משה דוד גאון בספרו "משכיות לבב" (ירושלים, תרצ"ג) נרשם כרך במדבר באופן חלקי (רק בהעתקת שמות פועלי הדפוס מהקולופון שבעמ' האחרון – דף קסא בספר שלפנינו), ללא ציון שנת ההדפסה, שם המו"ל ומספור הדפים.


כרך ראשון (שמות ח"ב): [1], רמה דף. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ועקבות רטיבות. בלאי וקרעים בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה מקורית בלויה, עם שדרת עור.
כרך שני (במדבר): א-קנח, קסא דף (חסרים דפים קנט-קס). 31 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ועקבות רטיבות. קרעים ובלאי. בדף השער ובכשמונה דפים בתחילת הספר ובסופו, קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי והדבקות נייר. כריכת בד חדשה.


מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן. בדפי הבטנה רישומים בעיפרון בכתב-ידו של ד"ר מהלמן, הכותב על שני הכרכים: "מהדורה יקרת מציאות מאד". בכרך במדבר הוסיף: "טופס לא שלם נרשם ללא דיוק ב'משכיות לבב', עמ' לט".

ספרי יסוד וספרים שונים
ספרי יסוד וספרים שונים