מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

מחזור קמחא דאבישונא – בולוניה, ש'-ש"א – עשרות הגהות בכתב-יד מחכמי איטליה – שני חלקים בשני כרכים

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $2,250
כולל עמלת קונה

מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא, שני חלקים, תפילות לכל השנה, לחול, לשבת ולמועדים, עם הלכות וסדר ההפטרות. בולוניה, [דפוס מנחם בן אברהם ממודינא, יחיאל בן שלמה מרוינה ודן אריה בן שלמה חיים ממונצילצי, ש'-ש"א 1540]. שני כרכים.


מן המחזורים החשובים שנדפסו באיטליה. מהדורה יחידה של הפירוש "קמחא דאבישונא", ביאור מקיף על התפילות והפיוטים, מאת רבי יוחנן ב"ר יוסף טריוויש [הפירוש נדפס בעילום שמו; על טפסים שונים של מחזור זה, שבחלקם נדפס במפורש שמו של מחבר הפירוש, ראה: אלכסנדר מארכס, ר' יוסף איש ארלי ור' יוחנן טריוויש, קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תש"ה, עמ' 193-194; יצחק ריבקינד, דקדוקי סופרים, קרית ספר, ד, תרפ"ז-תרפ"ח, עמ' 274-275].
בכרך השני עשרות רבות של הגהות בכתב-יד, ממספר כותבים מחכמי איטליה (חלקם מזוהים, ראה להלן). ההגהות כוללות ביאורים, כוונות קבליות, מנהגים, תיקונים ושינויי נוסח.
קונטרס יד/6 (בפיוט "אזכר סלה לשם פה לאדם"): "[ו]לי הפעוט אליהו אהרן לאטאש נראה לפרש החרוזה...". רבי אליהו אהרן לאטאש – רב בטורינו ובוונציה, נפטר בשנת תקצ"ט.
במוסף לראש השנה [23/א], לצד התיבות "בערפלי טוהר", נכתבה בגיליון הגהה חתומה: "כצ"ל בַעֲרַפְלֵי טהר, כי הוא [--] מערפל, וכמדו[מה] לי שכך ראיתי בהגהות הרמ"ע, יח"ק" [כפי הנראה הוא רבי ישראל חיים קרפי, רב בקוניליאנו, ידוע ממנו חיבור בשם "מאורות נתן", משנת תקכ"ט, שלא נדפס ונמצא בשני כתבי-יד באוסף גינזבורג במוסקבה, מס' 451 ומס' 478].
כמה מן ההגהות חתומות: "אשל"ף", או פותחות "א'[מר] אשל"ף" [=רבי אברהם שמשון לוי פוביני, מחכמי טורינו, תשובות ממנו נדפסו בספר פחד יצחק ובשו"ת שמש צדקה לר"ש מורפורגו, סמך לרבנות את רבי ישראל בנימין באסאן; ראו: מ' מורטרה, מזכרת חכמי איטאליא, פדובה 1886, עמ' 25; בניהו, ספר זכרון להרב יצחק נסים זצ"ל, עמ' רנה].
בדף השער של כרך זה רישום: "מכמ"ר יהודה בכמ"ה אברהם כהן זלה"ה מקאמירינו". רישום בעמוד האחרון: "מקנת כספי יהודה וישראל כהנים בני בכ"ה אברהם כהן יצ"ו מקאמארי[נו]".
מעבר לדף השער נוספו הוראות ותפילות לשבת ולימים נוראים. רישום בראש הדף: "כך נהגו בב"ה מקק"י איטליאני מפירארא".
בדף המגן הקדמי רישומי לידות מפורטים מהשנים תקע"ה-תרמ"ג, בראשון שבהם נכתב בין היתר: "אודה ה' מאד בפי... שזכני מאשתי היקרה דולצ'א להוליד בן זכר, וזה היה ביום ר"ח תמוז התקע"ה לסדר ולפרט... ונמול על ברכי על ידי גיסי מנוח לאטש, וקראתי שמו בישראל יוסף להקים שם המנוח...". ברישומים נוספים מוזכרים גם זקנו של הכותב רבי שלמה מיכאל יונה (על-שמו קרא לבנו), אחיו שמחה יחייא, גיסו מרדכי ירק, אחיו יצחק ויוסף, יוסף אשר לוי פוביני, הקצין אליעזר ירק; רישום על לידת בן לנכדו חזקיה הכהן ואשתו סטילא.
רישומי פטירות של אותה משפחה, מהשנים תר"א-תרי"ח, בין השמות: ישראל יעקב פוביני, דולצ'א בת סטילא, באלה רוזא רומלנגו, מרדכי ירק, קולומבינה ירק, סטילא שרה.
בסוף הכרך הראשון רישום בעלות בצרפתית של "Israel Malvano". ידוע על רבי ישראל מלוואנו שבסוף המאה ה-18, במשך זמן רב, הרביץ תורה בתלמוד תורה של קהילת קארמניולה (Carmagnola, מחוז פיימונטה).


כרך ראשון: [185] דף. חסרים [12] דף בתחילת הספר (הושלמו בחלקם בכתב-יד) ודפים [16, 28-29]; כרך שני: [189] דף. 27-28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים, קרעים חסרים ופגמים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהשלמת נייר (השלמה בכתב-יד במקומות ספורים). בכמה מקומות בכרך השני, חיתוך הדפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בטקסט ובחלק מן ההגהות. רישומים. מחיקות צנזורה. כריכות ישנות, פגומות.

קטגוריה
סידורים ותפילות