מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

נביאים אחרונים – ג'נבה, שע"ז – פורמט כיס – כריכת עור עתיקה

פתיחה: $400
נמכר ב: $688
כולל עמלת קונה

נביאים אחרונים – ישעיה, ירמיה, יחזקאל ותרי עשר. גנווא [ג'נבה], דפוס כאפא אילן, שע"ז [1617]. פורמט כיס.
נביאים אחרונים, עם ניקוד וטעמים, מתוך מהדורת התנ"ך בפורמט קטן שהדפיס כאפא אילן בשנים שע"ז-שע"ח (בשנת שע"ח נדפסה בבית דפוסו גם מהדורה בפורמט גדול יותר).


כרך אחד. [460] דף (כולל [4] דפים ריקים שנכרכו בין הספרים). 11 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי. קרע חסר בדף השער של ספר ישעיה. רישומים רבים בכתב-יד בשולי הדפים. כריכת עור עתיקה, עם פגמים וקרע בשדרה.

קטגוריה
תנ"ך ותהלים