מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

פירוש רקנאטי על התורה – מהדורה ראשונה – ונציה, רפ"ג – מספרי הקבלה הראשונים שהופיעו בדפוס

פתיחה: $2,500
נמכר ב: $3,125
כולל עמלת קונה

פירוש על התורה על דרך האמת, מאת ה"חכם הקדוש" רבי מנחם מרקנאטי. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ג [1523]. מהדורה ראשונה.
רבי מנחם רקנאטי, מקובל ופוסק, מראשוני המקובלים באיטליה במאות ה-13 וה-14. קרוי על שם עירו רקנאטי שבאיטליה. תולדותיו לוטות בערפל. תורתו מושפעת ממקובלי גירונה – רבי יצחק סגי נהור וחוגו, והרמב"ן וממשיכיו. הושפע גם ממקובלי קסטיליה, ביניהם רבי יוסף ג'יקטיליה ורבי משה די ליאון. במקביל הושפע אף מחסידי אשכנז, והוא מצטט בכתביו דברים מרבי יהודה החסיד ורבי אליעזר מוורמס. גם בפסקי ההלכות שלו ניכר כי הוא קרוב לעולם המנהג והפסיקה האשכנזי. חיבורו הארוך והחשוב ביותר הוא פירושו על התורה, שלפנינו מהדורתו הראשונה. לחיבור זה נודעה השפעה רבה על מקובלים בדורות שאחריו. החיבור מקיף את כל התורה, והוא מבוסס על דרך הקבלה. בדבריו הוא מצטט רבות את הזוהר, ואף היה המקובל הראשון שהתייחס בקביעות במונח "ספר הזוהר" (ראה: בועז הוס, כזוהר הרקיע, ירושלים תשס"ח, עמ' 62). מכתביו הנוספים: ספר טעמי המצוות, קושטא ש"ד; ספר פסקי הרקנאטי, בולוניה רצ"ח. ידועים גם חיבורים נוספים שכתב, שלא הגיעו לידינו (להרחבה: משה אידל, ר' מנחם רקאנטי המקובל, תל אביב 1998).
פירוש רקנאטי על התורה הוא מספרי הקבלה הראשונים שראו את אור הדפוס, והוא כולל ציטוטים רבים מספר הזוהר (שנדפס לראשונה רק בשנת שי"ח). בקולופון נכתב כי ההדפסה נשלמה ב"יום ב' ל"ה ימים למספר בני ישראל [אייר] שנת הרפ"ג לפ"ק".
את הספר הגיה המגיה הנודע יעקב בן חיים ן' אדוניהו. זהו הספר השני שהגיה יעקב בן חיים בדפוס בומברג (קדם לו ספר צרור המור, שנדפס באותה שנה). בראש הספר הקדמה של יעקב בן חיים על חכמת הקבלה.
מספר הגהות בכתיבה ספרדית (חלקן קצוצות).


[154] דף. חסר דף [153]. 22 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים, רבים. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. קרעים חסרים בשולי שני הדפים האחרונים, עם פגיעה בטקסט בדף האחרון (ופגיעה בכותרת הדף שלפניו כתוצאה מחיתוך הדפים), משוקמים בהדבקות נייר. חותמות. כריכה ישנה, עם סימני עש ופגמים.


הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 84.
מקור: עזבון פרופ' אפרים אלימלך אורבך.

דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'