מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

אוסף חוברות "חומשים של נערים" – קלויזנבורג, תרפ"ו

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה

אוסף חוברות "חומשים של נערים" – פרשיות השבוע, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י והפטרות. קלויזענבורג, וויינשטיין & פריעדמאנן, תרפ"ו [1926]. 41 חוברות מתוך 54.
חוברות של פרשיות השבוע לנערים, חוברת לכל פרשה. אחד מן החידושים (שהיו מפורסמים בזמנו) של בית הדפוס שהקימו הגיסים שלמה שבתי פרידמן ומשה חיים וויינשטיין בקלויזנבורג, בסביבות שנת תרע"ג. חוברות אלו נדפסו והופצו באלפי עותקים בכל הסביבה (י"י כהן, חכמי טראנסילוואניה, עמ' קטו-קטז).
בגב כל חוברת נדפסו הסכמותיהם של האדמו"ר רבי ישראל הגר מוויז'ניץ, האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעעש, האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר (אז בקראלי), ורבי ישראל מנחם ברוין אב"ד ברעזאוויץ. האדמו"ר מוויז'ניץ כותב "כי זה יהי' תועלת גדול לבני נערי ישראל ועבור הוריהם". גם המסכימים הנוספים מדגישים כי יש במפעל זה תועלת גדולה "להקל על בני עניים, אשר אין ידם משגת לקנות כל חמשה חמשי תורה בפ"א לעת כזאת אשר היוקר יאמיר".
על חלק מהחוברות מופיעה החותמת: "ספרים האנדלוג, Samuel Löwy, Medias".
חוברות אלה נדירות כיום. באוסף שלפנינו מופיעה כמעט הסדרה כולה, 41 חוברות מתוך 54 שנדפסו. לפנינו הפרשות: נח, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תצוה, תשא, ויקהל, פקודי, שמיני, מצורע, אחרי, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי, נשא, בהעלותך, שלח, קורח, חוקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, תצא, תבוא, נצבים, וילך, האזינו.
(חסרות הפרשות: בראשית, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, שמות, תרומה, ויקרא, צו, תזריע, במדבר, דברים, וזאת הברכה).


41 חוברות. 22 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב-בינוני. החוברות לא נבדקו בידינו לעומק, והן נמכרות כמות שהן.

חוברות וארא, יתרו, פנחס ומטות חסרות בספרייה הלאומית.

קטגוריה
תנ"ך ותהלים