מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $2,000     לא נמכר 11     $1,800     $3,200 21     $1,000     $15,000 31     $1,500     $26,000
2     $1,000     $2,200 12     $4,000     $4,000 22     $1,000     $1,900 32     $5,000     $6,500
3     $10,000     $170,000 13     $4,000     $4,600 23     $4,000     לא נמכר 33     $10,000     $14,000
4     $2,500     $8,000 14     $10,000     $17,000 24     $5,000     $11,000 34     $1,000     $3,400
5     $10,000     $36,000 15     $130,000     $130,000 25     $1,000     $4,600 35     $20,000     $20,000
6     $3,000     $3,800 16     $100,000     $260,000 26     $1,000     $1,000 36     $20,000     $34,000
7     $1,000     $4,200 17     $30,000     $30,000 27     $130,000     לא נמכר 37     $15,000     $42,000
8     $5,000     $5,000 18     $3,000     $14,000 28     $2,000     $8,500 38     $10,000     $60,000
9     $3,000     $3,000 19     $40,000     $140,000 29     $35,000     $35,000 39     $15,000     לא נמכר
10     $1,000     $13,000 20     $1,000     $4,200 30     $1,000     $1,800 40     $20,000     $20,000