מכירה 83 - חלק א' - פריטים נדירים ומיוחדים

סוד ה' – על מצות מילה – מהדורה ראשונה – אמשטרדם, ת"מ – קולופון ר' יעקב חיים די קורדווא מברזיל (הקהילה היהודית הראשונה ביבשת אמריקה)

פתיחה: $1,000
הערכה: $3,000 - $5,000
נמכר ב: $5,750
כולל עמלת קונה
ספר סוד ה' – עם שרביט הזהב, סדר ברית מילה עם תפילות וברכת המזון, דינים ופירושים, מאת רבי דוד מלידא אב"ד אמשטרדם. "אמשטירדם" (אמשטרדם), [ת"מ 1680]. שער מאוייר, עם סצנות תנ"כיות. בסוף הספר לוחות שנים ותקופות, לשנים ת"מ-תקפ"ו.
מהדורה ראשונה של הספר המפורסם בענייני מילה. ספר זה זכה לפרסום רב, נדפס בעשרות מהדורות ואף הועתק פעמים רבות בכתבי-יד. הספר במהדורותיו השונות נפוץ מאד בשימושם של המוהלים, שנהגו לכרוך עמו את "פנקסי המילה" שלהם.
בסוף ברכת המזון, קולופון פועל הדפוס: " הפועל במלאכת הקודש יעקב חיים בן החכם השלם מוהר"ר משה רפאל די קורדווא ז"ל מק"ק בראזיל" – "ק"ק בראזיל" הנזכרת פה היא הקהילה היהודית הראשונה שנוסדה ביבשת אמריקה, בעיר רסיפי (רסיפה) שבברזיל. הקהילה נוסדה על ידי יהודים מן הקהילה הפורטוגזית באמשטרדם, שהגיעו לברזיל עם הכיבוש ההולנדי של המקום מידי פורטוגל. קודם לכן פעלו בעיר אנוסים שהגיעו למקום בתקופת השלטון הפורטוגלי (בשנים שס"ב-ש"צ 1602-1630 בקירוב), אשר קיימו חיי יהדות בסתר תחת שלטון האינקוויזיציה. לאחר הכיבוש ההולנדי בשנת ש"צ (1630) נוסדה לראשונה במקום קהילה יהודית באופן רשמי וגלוי, עם בית כנסת ומוסדות ציבור. קהילה זו – קהילת "צור ישראל" – פעלה תקופה קצרה, כעשרים שנה בלבד, עד שנת תי"ד (1654), אז נכבשה ברזיל בידי פורטוגל בשנית. רוב חברי הקהילה חזרו לאמשטרדם עיר מולדתם (בכתב הכניעה של השלטון ההולנדי, נכלל סעיף המבטיח ליהודים שיוכלו למכור את רכושם ולצאת מברזיל ללא הפרעה), ומיעוטם היגרו למקומות אחרים באמריקה (לגיאנה הצרפתית ולגיאנה ההולנדית, לאיים הקריביים, ועוד). מסמכים מן התקופה מלמדים כי בחודש אלול תי"ד (1654) הגיעו עשרים ושלושה פליטים יהודים מברזיל לניו אמשטרדם, שתיקרא לימים ניו יורק. יהודים אלה היו מראשוני היהודים בניו יורק ובסביבתה.
במבוא לספר "כתבי רבינו יצחק אבוהב דה פונסקה – חכמי ריסיפי ואמשטרדם" (מפעל תורת חכמי הולנד, מכון ירושלים, תשס"ז, עמ' 59) משערים כי ר' יעקב חיים די קורדובה – פועל הדפוס המתועד בספר שלפנינו – הוא בנו של רבי משה רפאל די אגילאר, שהיה מרבני ומנהיגי הקהילה היהודית ברסיפי ובאמשטרדם (בתוספת ההשערה כי מוצא משפחת אגילאר היה במקור מהעיר קורדובה בספרד, ולאחר מכן עברה המשפחה לגור בעיר אגילאר בפורטוגל).
רישום בשער: "משה גאלדשטיין, דמי מחירו זהובים 2". חותמת: "דוב בערוש כץ – אלכסנדר". בדף הבטנה האחורי רישום בכתב יד אשכנזי – על מעשה המילה על פי הקבלה.
יג, [1] דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי וקרעים בשולי הדפים. דפים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה.
קטגוריה
סידורים וספרי תפילה – כתבי יד וספרים