מכירה 61 - פריטים נדירים ומיוחדים

כרוז גדול בכתב-יד, "תקנת החתנים" ותקנות נוספות של קהילת אנקונה, מאת רבי יוסף פיאמיטה (חותנו של ה"שמש צדקה") ורבני העיר - אנקונה, תנ"א

פתיחה: $500
נמכר ב: $3,250
כולל עמלת קונה
דף גדול (כרוז) בכתב-יד, "תקנת החתנים" ותקנות נוספות של קהילת אנקונה למניעת פריצות וחיזוק גדרי ההלכה, מאת רבני אנקונה, ובראשם רב העיר רבי יוסף פיאמיטה. [אנקונה], תנ"א [1691].
דף בפורמט גדול במיוחד. כתיבה איטלקית מרובעת, על נייר עבה. בשולי התקנות הועתקו חתימות רב העיר - רבי יוסף ב"ר שלמה פיאמיטה (רבה של אנקונה, מגדולי חכמי ומקובלי איטליה. חותנו של רבי שמשון מורפורגו בעל "שמש צדקה"), ושניים מרבני העיר, רבי יהודה אלקוסטנטיני ורבי יוסף פירמי.
בראש הדף: "תקנת החתנים" - תקנה למניעת "מנהג בורות ורקות המוליד אלף אלפי מיני גיהנם" שהחתנים נפגשים עם הכלות במקומות פרטיים. התקנה אוסרת על כל מפגש כזה, למעט מפגשים במקומות ציבוריים, בתוספת איומים על חתנים שיפרו את האיסור ["אם המצא... חתן שיעבור על דברי ההסכמה... לא יאמרו עליו מנחת חתנים ולא ישימו לו מקום כבוד בבית הכנסת..."].
במרכז הדף כותרת נוספת, "תקנות שבת ויום טוב" - תקנות שונות על סגירת חנויות בערב שבת סמוך למנחה, ביטול מלאכה לאחר קבלת שבת, איסור לחמם אוכל ומשקה על ידי גויים, למעט עבור חולים או ילדים, איסור ללכת אל מחוץ לגטו היהודי ("חוץ לגט") לקנות בשבת מצרכים מן הגויים, איסור לנשים להסתרק במסרק בשבת, ועוד.
בהמשך הדף תקנות נוספות, ביניהן: איסור על קניית תירוש ענבים ללא כשרות, איסור על משחקים משותפים בין גברים ונשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה (עם פירוט המשחקים: "צחוק דפים היינו קארטי" - קלפים, "קוביא", "סקאקי" - שחמט, ועוד), איסור על מסיבות שבהן משתכרים גברים ונשים או נשים לבד, איסור על "הנשים המשודכות (נערות לקראת שידוכים) וכל שכן הארוסות ונשואות" ללכת בבגדים קצרים, איסור על גילוח הפאות בתער, ועוד.
דף בכתב-יד. גובה: 56.6 ס"מ. רוחב: 42.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים. סימני קיפול. קרעים גסים בסימני הקיפול במספר מקומות, עם פגיעה בטקסט.