מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $45,000     לא נמכר 11     $1,000     $2,800 21     $2,000     $3,800 31     $1,000     $2,600
2     $1,000     $7,000 12     $2,000     $4,000 22     $6,000     $48,000 32     $1,500     לא נמכר
3     $60,000     $170,000 13     $1,500     $3,000 23     $5,000     $8,000 33     $15,000     $17,000
4     $5,000     $5,500 14     $3,000     $12,000 24     $5,000     $9,000 34     $45,000     $60,000
5     $1,000     $1,400 15     $2,500     $4,800 25     $3,000     $3,800 35     $1,000     $1,600
6     $1,000     $2,600 16     $30,000     $30,000 26     $1,500     $3,400 36     $3,000     $7,500
7     $500     $2,600 17     $8,000     $8,500 27     $6,000     לא נמכר 37     $5,000     לא נמכר
8     $2,000     $2,200 18     $3,000     $3,000 28     $3,000     $7,500 38     $1,000     $1,200
9     $1,200     $1,700 19     $500     $5,000 29     $3,000     $4,800 39     $1,500     $5,500
10     $5,000     $10,000 20     $1,000     $1,500 30     $5,000     $9,500 40     $10,000     לא נמכר