כתב-יד, Libro de Capitoli - ספר התקנות של "חברת סנדקאות" - סניגאליה, ת"ק-תק"א 1740

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $3,250
כולל עמלת קונה
כתב-יד, Libro de Capitoli della Unione de Compari [ספר התקנות של חברת סנדקאות]. סניגאליה (Senigallia, איטליה), ת"ק-תק"א 1740.
ספר תקנות של "חברת סנדקאות" שפעלה בעיר סיניגאליה. רוב כתב-היד באיטלקית, מלבד שני עמודים ומספר כותרות בעברית. לאחר עמוד השער, מופיע עמוד בעברית, עם הכותרת: "גודל מצות סנדקאות", ובו ציטוטים מספר שני לוחות הברית (של"ה) על חשיבות המצוה של הסנדק האוחז בזמן ברית המילה את התינוק על ברכיו. בתחתית העמוד עיטורים נאים. המילים שבסוף הטקסט - "והסנדק הוא מזבח" הודגשו באותיות מוגדלות.
לאחר מכן מופיעה ההקדמה, באיטלקית, ובה תאריך כתיבת התקנות (באותיות עבריות): "ר"ח ניסן הת"ק". על גבי כריכת הקרטון נכתב: "Libro de Capitoli" [ספר התקנות], ופרט השנה: "1740".
בסוף כתב היד (עמודים 26ב-27א) חתימות חברי האגודה (באיטלקית), ולאחר מכן (עמוד 27ב) שטר עדות (בעברית, בכתיבה איטלקית), שנכתב ונחתם בראשית שנת תק"א, ובו פירוט שמות החברים בעברית:
"בפנינו עח"מ [עדים חתומים מטה] באו המעולים והמפוארים כל החתום בשטר הזה ואמרו לנו הוו עלינו עדים נאמנים וכשרי'[ם] איך מרצון נפשנו הטוב עשינו חבורה זו בינינו, והנה אנחנו קראנו לכם כדי שתהיו לנו לעדים, כי בעינינו ראינו ובאזנינו שמענו כל הכתוב בספר הקפיטו' הזאת עם כל הדברים והתנאים אשר הוזכר שם, וקנינא אנן ספרי דחתימי לתתא מידי... [כאן בא פירוט השמות]... יום א' לחדש חשון בשנת התק"א לפ"ק פה סיניגאליא".
על שטר העדות חתומים: "יצחק מ' דילאלמו" ו"מנחם וטרבי".
בקהילות איטליה, כמו גם באשכנז, נהגו "חברות סנדקאות", אשר שימשו כאגודות צדקה. חבריהן נהגו לספק את הוצאות הסעודה וצרכי ברית המילה לעניים ומעוטי יכולת, ובתמורה שימשו כסנדקים בברית.
[1], 28 דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכת קרטון מקורית, עם כתמים ובלאי.