כרך כתבי-יד – משפחת אבן צור וחכמי מרוקו – המאה ה-19

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,000 - $2,500
נמכר ב: $2,375
כולל עמלת קונה

כרך כתבי-יד מחכמי מרוקו, הכולל מכתבים בדברי תורה, חידושים, פיוטים ומליצות, השבעות וסגולות, ועוד. [מרוקו, המאה ה-19 בקירוב].
מקורו של הכרך במשפחת הרבנים אבן צור, מרבני פאס. בראש כתב-היד חותמות רבי שלמה אבן צור ורבי רפאל אבן צור.
הכרך כולל דפים בכתיבות שונות, ונכרכו בו גם מכתבים מקוריים שנשלחו אל רבי רפאל אבן צור [כפי הנראה, רבי רפאל אבן צור (האחרון) אב"ד פאס, תק"ץ-תרע"ז]. כולל בין היתר גם השבעות ושמירות ל"שאילת חלום", סגולות ונוסחי קמיעות, כוונות "להשמעת תפילה", חידושים על פסוקים, דרושים ורמזים, ועוד. בחלקו הראשון של הכרך ליקוטי הלכות, מנהגים וטעמים למועדי השנה.
בחלק מהדפים מכתבים וחתימות של חכמי מרוקו, בהם: שני מכתבים אל "המלאך רפאל" (רבי רפאל אבן צור) החתומים "העבד ידידיה יס"ט" [כפי הנראה הוא רבי ידידיה מונסונייגו (השני) בעל "דבר אמת", תקנ"ט-תרכ"ח]; מספר מכתבים מאת רבי אליהו אותמזגין (החתום גם במספר דפים נוספים); תשובה הלכתית בחתימת רבי יוסף עטיא; חידוש בחתימת רבי אברהם הכהן סקלי [נפטר תרל"א]; שיר בחתימת רבי אברהם ן' דוד ויוסף; שטר משנת תצד"ק [תקצ"ד] בעניין טחינת חטים (חתימה קצוצה: "נחמיה..."); ועוד.
הכתיבות האחרות לא זוהו. בראש אחד הדפים (שבהם "שאילת חלומות") חתימת רבי "רפאל אבן צור סי"ט". יתכן שחלק מהדפים הם בכתיבת רבי רפאל אבן צור עצמו או כתיבת חכמים אחרים ממשפחתו.


[144] דף. גודל משתנה (רוב הדפים: 11-12 ס"מ בקירוב). מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים, סימני עש ובלאי. פגיעה בטקסט במספר מקומות. כריכת עור ישנה, פגומה.

כתבי יד
כתבי יד