מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $9,000     $16,000 11     $4,000     $8,000 21     $5,000     $7,000 31     $1,000     $1,800
2     $1,500     $2,200 12     $9,000     $9,000 22     $1,000     $3,200 32     $2,500     $10,000
3     $2,500     $3,800 13     $2,500     $3,200 23     $1,000     $6,500 33     $1,000     $4,000
4     $1,000     $3,000 14     $2,500     $2,500 24     $1,000     $1,800 34     $1,000     $4,600
5     $2,500     $2,600 15     $1,000     $1,500 25     $1,000     $3,000 35     $1,000     $4,400
6     $2,500     $2,800 16     $15,000     $19,000 26     $1,000     $2,400 36     $1,000     $1,700
7     $3,500     לא נמכר 17     $12,000     $12,000 27     $1,000     $3,200 37     $2,000     $2,600
8     $25,000     לא נמכר 18     $10,000     $10,000 28     $2,500     $3,800 38     $1,000     $3,000
9     $2,500     $6,500 19     $14,000     $15,000 29     $1,000     $2,800 39     $2,000     $14,000
10     $2,000     $2,200 20     $2,500     $3,000 30     $5,000     $26,000 40     $1,000     $4,000