מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

מחברת בכתב-ידו של רבי שלמה זלמן אויערבך – בעניין מכונת חליבה בשבת – ירושלים, תש"ח

פתיחה: $1,000
הערכה: $4,000 - $5,000
נמכר ב: $4,000
כולל עמלת קונה

מחברת בכתב-ידו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך – בירורי סוגיות בעניין השימוש במכונת חליבה בשבת. [ירושלים, תש"ח 1948 בקירוב].
כתיבה אוטוגרפית, עם מחיקות רבות, הוספות והגהות. מחברת זו היא המשך ומילואים לשתי תשובות הלכתיות שהגרש"ז כבר שלח אל הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג בנושא זה. בעמוד הראשון במחברת שלפנינו מופיעה טיוטת מכתב אל הרב הרצוג, בו הוא כותב לו: "למע"כ רבנו הגדול מרן הגאון מוהרי"א הלוי הרצוג... הנני להודיעו שעברתי שנית על הדברים שכתבתי בתשובה א' וב', ומצאתי צורך לשנותם וגם להוסיף עליהם עוד דברים אחדים, ואחרי שהתשובה הקודמת נמצאת אצל הדר"ג שליט"א לכן אבקשו... לספח גם את דברי אלה להתשובה הקודמת... ויהיו לאחדים". המחברת שלפנינו (העמוסה בתיקונים ומחיקות) שימשה כנראה כטיוטה למכתב שנשלח לרב הרצוג (שתי התשובות הראשונות הנ"ל נדפסו בספר "אוצרות השבת", בני ברק, תשנ"ו – ראו חומר מצורף. תשובות אחרות מהגרש"ז בעניין מכונת חליבה בשבת נדפסו בספר מנחת שלמה, ב, סימן כו; ובמהדורה תנינא, סימן לא. לא התברר לנו אם תוכן המחברת שלפנינו מופיע בספרים הנ"ל).
הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אויערבך (תר"ע-תשנ"ה) ראש ישיבת קול תורה ומגדולי הפוסקים. נולד בירושלים לאביו רבי חיים יהודה ליב אוירבך – ראש ישיבת המקובלים שער השמים. היה תלמידו המובהק של רבי איסר זלמן מלצר, אשר החשיבו מאד והביא מדבריו בספרו "אבן האזל". בשנת תרצ"ה, בהיותו בן 24 בלבד, הוציא את ספרו הראשון – "מאורי אש" – על השימוש בחשמל בשבת, וזכה להסכמותיהם של גדולי הדור, ביניהם רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי [שהתפעל מאד מכוחו של הגאון הצעיר מירושלים, לברר סוגיה הלכתית של מציאות חדשה, שלא נידונה בספרי הפוסקים], רבו – רבי איסר זלמן מלצר והרב קוק. בצעירותו היה רבי שלמה זלמן מבני ביתו עם הגאון רבי זליג ראובן בנגיס שכיהן כאב"ד העדה החרדית בירושלים, שלמרות היותו מזקני גאוני ליטא, החשיב ביותר את הצורב הצעיר. בביתו של הרב בענגיס הכיר הגרש"ז את רעו הגרי"ש אלישיב, ורבנים מזקני ירושלים כדוגמת רבי גרשון לפידות והרב מטעפליק. ברבות הימים הפך רבי שלמה זלמן לאחד מגדולי הפוסקים ולסמכות ראשונה במעלה במספר תחומים הלכתיים, כגון בנושאי רפואה והלכה. בנועם הליכותיו ועדינותו היה נערץ על כל חוגי היהדות האורתודוקסית, והדבר התבטא בין היתר בהלוויתו, בה השתתפו לפי ההערכות כשלוש מאות אלף איש.


מחברת [32] דף (כ-40 עמ' כתובים). 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. מעטפת קרטון מקורית, מעט קרועה.

כתבי יד
כתבי יד