פנקסי שד"רים של עדת המערבים בירושלים – חתימות רבנים ושד"רים

פתיחה: $1,200
הערכה: $1,500 - $2,500
נמכר ב: $3,250
כולל עמלת קונה

שלושה פנקסים בכתב-יד של שד"רי עדת המערבים בירושלים, בהם חתימות רבנים ושד"רים:


• "פנקס הכללי – מר"ח ניסן ש' התרל"ו" – פנקס בפורמט גדול, רובו מהשנים תרל"ו-תרל"ט (מספר רישומים משנת תר"ס) – רשימות מפורטות על הכנסות והוצאות, דיווח על תרומות שהגיעו מקהילות שונות בעולם, דוחו"ת מפורטים על שליחות של שד"רים שונים: "שליחות ח"ר יעקב אלמליח יצ"ו ללונדון וצרפת ופורתוגאל...", "שליחות ח"ר דוד אדהן לערבסתאן יע"א", "שליחות השד"ר ר' חיים ן' וואליך יצ"ו לתונס ואגפיה ולאפריק", "שליחות השד"ר ר' אברהם ארוימי יצ"ו לערי אמריקא יע"א", "שליחות ח"ר יוסף ארוואץ לערי מערב יע"א", "שליחות רבי לוי יפלח יצ"ו למערב הפנימי", "שליחות השד"ר מהר"י אלבו הי"ו תר"ס", "שליחות השד"ר ח"ר אליהו פאניזיל יצ"ו לערי טורקיאה", ועוד.
באחד הדפים מכתב אישור בחתימות רבני עדת המערבים בירושלים: רבי יוסף הכהן, רבי דוד אדהאן ורבי משה מראגי.
על כריכת העור הטבעה מוזהבת נאה: "פנקס נדבות לשם כוללנו בני מערבא ישצ"ו היושבים פעה"ק ירושלם תובב"א ע"י הרב השד"ר לן כמוהר"ר חיים ן' וואליד ישצ"ו".


כ-30 דף כתובים, ועוד דפים רבים ריקים. 37 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, כתמי ופגעי רטיבות. קרעים ובלאי, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. פגמים בכריכה.


• "פנקס הרשאה והכוללת לערי הודו ועדן הם ואגפיהם יע"א" – פנקס שד"ר שניתן בידי השליח רבי נתן רופא, שיצא בשליחות לערי תימן והודו. ירושלים, תרפ"ג [1923]. בראש הפנקס שני מכתבים החתומים על ידי חכמי עדת המערבים בירושלים. המכתב הראשון, מכתב הרשאה לשד"ר, והשני מכתב קריאה הפונה לערי הודו ותימן, ובו בקשה לתמוך ב"כוללות עדת ק"ק המערבים". על המכתבים חתומים בכתב-ידם: רבי שמעון אשריקי, רבי יעקב ן' עטר, רבי משה חי בן נאים, רבי אהרן עמיאל, רבי אליהו יעקב לעג'ימי, ועוד; לצד החתימות חותמות רשמיות של מוסדות עדת המערבים: "הועד דק"ק המערביים", "ב"ד הצדק ק"ק המערביים", "בית תלמוד תורה לעדת ק"ק המערביים", "כוללות עדת המערביים הי"ו".


[5] דף כתובים. שאר דפי הפנקס ריקים. 35 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. פגמים בכריכה.


• פנקס שד"ר של השליח יוסף יצחק שלוש, שיצא בשליחות לערי המערב. בראש הפנקס מכתב קריאה לתמיכה בעדת המערבים בירושלים, בחתימת חכמי העדה: רבי שמעון אשריקי, רבי יעקב ן' עטר, רבי משה חי בן נאים, רבי אברהם אלמליח, רבי אליהו יעקב לעג'ימי, רבי ישועה ן' שושן, רבי אברהם די יצחק הלוי, רבי רחמים אלישע אפרייאט, רבי שלום מרדכי אזולאי, ועוד. לצד החתימות חותמות רשמיות של מוסדות עדת המערבים: "הועד דק"ק המערביים", "ב"ד הצדק ק"ק המערביים", "בית תלמוד תורה לעדת ק"ק המערביים", "כוללות עדת המערביים הי"ו". בהמשך הפנקס תרגום של מכתב השליחות הנ"ל בשפה הצרפתית, ומכתב המלצה של רבי משה שתרוג, ראש הרבנים בתוניסיה.


[6] דף. 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. פגמים בכריכה.

כתבי יד
כתבי יד