מכירה 61 - פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-יד מיניאטורי על קלף - "קריאת שמע של לילה" על פי הקבלה - איטליה, המאה ה-19

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $8,750
כולל עמלת קונה
כתב-יד על קלף, "סדר קריאת שמע של לילה". [איטליה, המאה ה-19 בקירוב].
כתב-יד מיניאטורי. דיו על דפי קלף דקים, כתיבה איטלקית מרובעת, עם הוראות בכתיבה איטלקית בינונית. שער עם מסגרת מאויירת: "ספר ק"ש של לילה". בדף שאחרי השער כותרת: "סדר קריאת שמע של לילה עד"ה [=על דרך הקבלה]".
סדר קריאת שמע שעל המיטה, עם תפילות ופסוקים לאמירה. מחולק לשבעת ימי השבוע: בכל יום סדר שונה של מזמורים. סדר זה מקורו בגדולי המקובלים, רבי משה קורדובירו (הרמ"ק) והאריז"ל (נדפס ב"סדר ותיקון ק"ש שעל המטה", פראג שע"ה). נוסח זה נדפס גם בסידור "שער השמים" להשל"ה (אמשטרדם תע"ז, דף קנא), בשם "חכמי המקובלים איש מפי איש" ועפ"י "סידור הספרדיים".
[54] דף. 8.7 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור.