מכירה 61 - פריטים נדירים ומיוחדים

מחזור למועדי השנה - ימים נוראים, שלושה רגלים וראש חודש - מיניאטורה מפוארת על מגזרת-קלף בצורת עיגולים - כתב-יד עברי נדיר ויוצא דופן - איטליה, המאה ה-15

פתיחה: $60,000
נמכר ב: $212,500
כולל עמלת קונה

כתב-יד מיניאטורי על קלף - מחזור למועדי השנה - לימים נוראים, שלושה רגלים וראש חודש. [איטליה, המאה ה-15].
כתב-יד עברי מעוטר - יוצא דופן, יחיד במינו ונדיר באופן מיוחד - משלהי ימי הביניים.
כתב-יד מיניאטורי, כתוב על שני צדדיה של יריעת קלף הגזורה ל-76 עיגולים, שקוטרם כ-3.5 עד 4 ס"מ, המחוברים אלה לאלה בשוליהם. העיגולים ערוכים בשבע שורות, כל שורה בת אחד-עשר עיגולים (עיגול אחד חסר). כתב-היד שלפנינו כולל בסך הכל 151 עמודי טקסט (ועמוד נוסף חלק). צורתו החריגה של כתב היד מאפשרת קריאה ושימוש דינאמיים, על-ידי קיפול וקיפול-חוזר של יריעת העיגולים, עד שקטעי הטקסט הרלוונטיים יופיעו עליונים וישמשו לתפילה. בסיום השימוש, יריעת הקלף ניתנת לקיפול עד לקוטר של עיגול בודד, לאחסון ולנשיאה בכיס.
כתב-היד עצמו נכתב בכתיבה איטלקית בינונית, בתוך מסגרות עגולות. תיבות הפתיחה מעוטרות בעלים זעירים ומקושטות בצבעי כחול ואדום עזים. חלק מראשי הפסקאות מסומנים באדום (סימני Tab). כותרות מעוטרות במסגרות או בפסים מעוקלים. ההוראות וההנחיות נכתבו או עוטרו בצבע אדום. סגנון העיטור וצורת האותיות תואמים כתבי-יד עבריים שנכתבו באירופה בשלהי ימי הביניים.
תוכן כתב-היד:
כתב-היד כולל את נוסח תפילות העמידה לראש השנה, יום הכפורים ושלושת הרגלים - חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות - לפי נוסח יהודי איטליה (מנהג בני רומא), וכן את "ענין ראש חודש", הכולל מוסף לראש חודש, מוסף לשבת-ראש-חודש וסדר "הלל לכל השנה".
לפני תפילת מוסף לראש השנה מופיע הפיוט "רשות דנשמת להר' יואב" - פיוט מאת רבי יואב בן יחיאל מרומא, המתחיל "אכרע אקוד לפני מלכּי אקראה מפניו אברך" (דוידזון, אוצר השירה והפיוט, מס' 3291).
בתפילת נעילה של יום הכפורים ובתפילות שלושה רגלים, לא טרח הסופר לחזור ולכתוב את שלוש הברכות הראשונות והשלוש האחרונות, שנוסחן אינו משתנה, אלא רק את הברכות האמצעיות של כל תפילה.
להלן פירוט סדר כתב-היד:
עמודים [1-15]: תפילת עמידה לשחרית, מנחה וערבית של ראש השנה.
עמודים [15-22]: תפילת "אבינו מלכנו".
עמודים [23-60]: מוסף לראש השנה (נוסח מלא, עם ברכות "מלכויות זכרונות ושופרות"). בעמוד [60] קולופון סיום: "סליק ענין ראש השנה, תהלה לאלהי קדם מעונה", וכותרת התחלה: "סדר יום הכפורים".
עמוד [61]: הוראות לתפילת מנחה של ערב יום הכפורים, ולאחר מכן כותרת מעוטרת "תפלת צום כפור".
עמודים [62-82]: תפילת עמידה ליום הכפורים.
עמוד [83]: עמוד זה מחוק. ככל הנראה הופיעו בו שורת הסיום של נוסח "אלהי נצור" של תפילת העמידה ליום הכפורים, וכן כותרת לתפילת המוסף ליום הכפורים.
עמודים [84-97]: תפילת מוסף ליום הכפורים (שלוש הברכות האחרונות לא הועתקו, והסופר מפנה את המתפלל לנוסח בתפילה הקודמת).
עמודים [98-103]: תפילת נעילה.
עמוד [104] קולופון סיום: "תפלת ראש השנה ויום הכפורים נשלם שבח ותהלה לבורא עולם אמן ואמן סלה".
עמוד [105] כותרת פתיחה: "תפילת שלפסח שבועו'[ת] וסוכות".
עמודים [106-110]: תפילת עמידה לשלושה רגלים.
עמודים [111-132]: תפילת מוסף לשלושה רגלים (קטעים נפרדים לכל חג, ובסוף נוסח האמירה לשמונת ימי חג הסוכות, עם הכותרת: "מוספין שלחג"). בעמוד [132] קולופון סיום: "נשלם ענין פסח שבועות וסוכות, תהלה לרוכב ערבות, א'[מן]".
עמודים [133-137]: תפילת מוסף לראש חודש, עם כותרת פתיחה: "עניין ראש חדש".
עמודים [137-142]: תפילת מוסף לשבת-ראש-חודש, עם הכותרת: "מוסף לשבת וראש חדש".
עמודים [143-152]: "סדר קריאת ההלל לכל השנה". בין עמודים [146] ו-[147] חסר עמוד אחד, עם חסרון בטקסט בנוסח ההלל.
ידועות דוגמאות בודדות של כתבי-יד נוצריים ומוסלמיים, מהמאה ה-15, המזכירים במקצת את כתב היד שלפנינו; הידוע שבהם הוא Codex Rotundus, כתב-יד של "ספר השעות" שנכתב ואוייר בברוז' במאה ה-15 ושזכה לכינויו - Rotundus - בגלל צורתו העגולה, אך אף אחד מאלה אינו כולל את המאפיינים העיקריים של כתב היד שלפנינו: ממדיו הזעירים במיוחד, היותו כתוב על גבי יריעת-קלף אחת גדולה המאפשרת קיפול, ושפת הכתיבה - עברית. שלושת המאפיינים הללו הופכים כתב-יד זה לפריט בלתי-שגרתי ונדיר באופן יוצא מן הכלל.
ידועות שתי מקבילות לכתב-היד שלפנינו: בשנת 1984 הוצע למכירה בבית המכירות הפומביות סות'ביס כתב-יד דומה, הכולל 49 עיגולים בלבד, בקוטר 6.5 ס"מ, ומכיל רק את תפילות שלושת הרגלים. כתב-יד נוסף שמור באוסף מוזיאון הסקירבול בלוס-אנג'לס, והוא כולל 64 עיגולים, ומכיל את סדר ההגדה של פסח.
מצורף נרתיק מתכת (עם שרידי זכוכית), דמוי נרתיק של שעון-כיס, בתוכו היה שמור כתב היד.
[152] עמ'. קוטר כל עיגול 3.5 עד 4 ס"מ. גודל היריעה כולה 27X43 ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. עיגול אחד חסר בראש השורה הראשונה (שבצדו האחורי היה קטע מנוסח ההלל, ראה בפירוט התוכן לעיל). עיגול אחד מנותק. עמ' [83] חלק, וגונו כהה (ככל הנראה, הכתוב בו נשחק ודהה לגמרי). כתמים, קרעים ופגיעות בטקסט בעיגולים הממוקמים בשוליים החיצוניים. כתמים כתוצאה מהתחמצנות נרתיק המתכת בעיגולים החיצוניים, שבאו במגע עמו בהיות כתב היד מקופל. העיגולים הפנימיים במצב טוב, עם מעט כתמים. קורוזיה ופגמים בנרתיק המתכת. הזכוכית שבורה וחסרה.