מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

"אהל יצחק" – מרבית חוברות הירחון התורני בעריכת רבי יצחק קליין (לימים ראב"ד סאטמר) – סאטמר, תרס"ג-תרע"ד

פתיחה: $250
נמכר ב: $325
כולל עמלת קונה

אוסף ענק, הכולל 92 חוברות של הירחון התורני "אהל יצחק", שיצא לאור בעריכת הגאון רבי יצחק קליין מסאטמר. סאטמר וחבל מרמרוש (סאספאלא ו-ס. וואראהל), דפוסי ישראל קליין, נתן מנחם איסטרייכער, אברהם באראש, זאב שווארץ, מאיר קלויזנער, ויעקב ווידער, תרס"ג-תרע"ד [1903-1914].
תשעים ושתיים חוברות של הירחון התורני "אהל יצחק" - "יכיל בקרבו אמרות... בפלפול והלכה ואגדה וחקירה, מארזי הלבנון... גאוני הדור וחכמיה, עם תוספות נופך משלי... מאשר יביאו עולת חודש בחדשו אל פתח האהל".
חוברות מהשנים א-יא – מרבית החוברות שנדפסו: • שנה א – שש חוברות (כל החוברות), חודשים ניסן-אלול תרס"ג. • שנה ב – שתי חוברות, חודשים אייר ותמוז תרס"ד. • שנה ג – שלוש-עשרה חוברות (כל החוברות), חודשים תשרי-אלול תרס"ה. • שנה ד – תריסר חוברות (כל החוברות), חודשים תשרי-אלול תרס"ו. • שנה ה – תריסר חוברות (כל החוברות), חודשים תשרי-אלול תרס"ז. • שנה ו – ארבע חוברות, חודשים תשרי, כסלו, סיון ותמוז תרס"ח. • שנה ז – תריסר חוברות (כל החוברות), חודשים תשרי-אלול תרס"ט. • שנה ח – תריסר חוברות (כל החוברות), חודשים תשרי-אלול תר"ע. • שנה ט – חמש חוברות, חודשים תשרי, כסלו, ניסן, תמוז ואלול תרע"א. • שנה י – שש חוברות דו-חודשיות (כל החוברות), חודשים תשרי-אלול תרע"ב. שנה יא – חוברות דו-חודשית, חודשים ניסן-אייר תרע"ד [בשנת תרע"ג כנראה לא נדפסו גליונות].
חותמות העורך: "יצחק ה"ק קליין חתן הגאון מוהר"ח זצ"ל דיין ומו"צ ק"ק סאטמאר תע"א"; "יצחק הק' קליין העורך והמו"ל 'אוהל יצחק' ירחון רבני, דיין ומו"צ פק"ק סאטמאר יע"א" (בראש החוברת הראשונה ניסן תרס"ג ובראש חוברת תשרי תרס"ז); רישומים של תלמיד ישיבת בעל ה"קרן לדוד" בסאטמר, רבי אלימלך פארקש, בשולי חוברות שנת תרס"ו: "הק' אלימלך פארקאש בן הר"ר רפאל פארקאש מילידי ק"ק סטרייקע, ועתה מתגורר בק"ק אובערווישא ולומד בק"ק סאטמאר בישיבת ההגה"צ מוה"ר ר' אליעזר דוד גרינואלד זה שלש שנים, שהיה אב"ד דק"ק אובערווישא ועתה מתגורר ב---"; מדבקות מנוי של הרב ד"ר פנחס כהן, אב"ד אנסבך, בגב שתיים מן הכריכות.


העורך, הגאון רבי יצחק קליין מסאטמר (תרכ"א-נספה בשואה), נולד בעיירה טאב לאביו רבי ישראל קליין. למד בישיבת ה"שבט סופר" בפרשבורג ובישיבת רבי אליעזר זוסמן סופר בפאקש. חתן רבי חיים פרידריך אב"ד טורץ. בשנת תרס"ב התמנה לדומ"ץ בקהילת הסטטוס-קוו בסאטמר, ובסמיכות למלחמת העולם הראשונה התמנה לראב"ד הקהילה. ערך והדפיס במשך שנים רבות את כתבי עת התורניים "אהל יצחק", "מגד ירחים" ו"המגיד", בהם השתתפו רבנים ותלמידי חכמים חשובים. מחבר "זכרון ישראל" (סאטמר, תרע"ב), "ברכת אברהם" (טארנא, תרצ"ד-תרצ"ה), "קול חתן" (סאטמר, תרצ"ז), ועוד.


19 כרכים (92 חוברות, שבע מהן דו-חודשיות). גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. חתימות, חותמות ורישומים. מרביתם כריכות חדשות.

ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר
ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר