מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $150     $180 11     $100     $480 21     $100     $460 31     $100     $100
2     $120     $600 12     $50     $280 22     $150     $240 32     $200     $240
3     $2,000     $3,800 13     $100     $750 23     $100     לא נמכר 33     $250     $800
4     $100     $180 14     $120     $480 24     $100     $190 34     $100     לא נמכר
5     $120     $130 15     $100     $150 25     $80     $280 35     $200     $1,400
6     $120     $140 16     $100     $110 26     $100     $220 36     $100     $220
7     $100     $100 17     $500     $3,200 27     $80     $90 37     $200     $1,900
8     $100     $320 18     $150     $700 28     $100     $260 38     $3,000     $5,500
9     $400     $1,300 19     $200     $320 29     $1,500     $3,400 39     $1,200     $3,400
10     $200     $420 20     $100     $110 30     $200     $220 40     $1,500     $3,200