מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

"פאר וכבוד" – תולדות ה"ישמח משה", ה"ייטב לב" ואדמו"רי בעלז – מהדורה ראשונה – מונקאטש, תרע"א – חתימת המחבר

פתיחה: $100
נמכר ב: $138
כולל עמלת קונה

ספר פאר וכבוד, "סיפורים נפלאים" על האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה" ונכדו האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל "ייטב לב", ועל האדמו"ר רבי שלום רוקח בעל "שר שלום" ובנו רבי יהושע מבעלזא, מאת רבי דוב בער עהרמאן (ארמאן). מונקאטש, דפוס אהרן דוב מייזעלס עט חיים גארטענבערג, תרע"א [1911]. מהדורה ראשונה.
בעמוד מעבר לדף השער, חתימה (בעיפרון) של המחבר - לאות אישור על קנית הספר מידו.
המחבר, רבי דוב בער עהרמאן מקליינווארדיין (בערך תר"כ-תש"ד), נכד רבי נתן אליהו עהרמאן אב"ד אירשא, מגזע ה"חכם צבי". תלמיד דודו המהר"ם שיק ותלמיד רבי אברהם יהודה ליב שווארץ בעל "קול אריה". הסתופף בחצרות אדמו"רי בעלז, סיגט ומונקאטש, מחבר כמה ספרי צדיקים, בהם ספר "דברים ערבים", זכרנו לחיים", ו"פאר וכבוד".


[1], [3], ב-מח דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. חותמות. כריכת עור חדשה.
כולל: שער מעטפת מודפס, שאינו מופיע ברישומי מפעל הביבליוגרפיה.

ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר
ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר